Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τραγουδώντας (σ)την Ευρώπη: Πολιτικές του θεάματος στον διαγωνισ

Πέρα από ένα μουσικό δρώμενο το οποίο φαίνεται να «ενώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς» μέσω της μουσικής, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, τόσο ως θέαμα και ως επιτέλσση, αλληγορικά αντιπροσωπεύει την ιδέα της «Ευρώπης». Από τα πρώτα χρόνια του, ο διαγωνισμός έχει γίνει ένας συμβολικός χώρος για τις ευρωπαϊκές ταυτότητες και τον ευρωπαϊκό εαυτό. Το τραγούδι και ο χορός της Ευρώπης θεσπίζει μια αλληλεπίδραση τπική ή/και ευρωπαϊκή, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα χώρο για τα παλαιά και τα νέα κράτη να φανταστείτε παρελθόν τους, απεικονίζουν το παρόν τους και να οραματίζονται το μέλλον τους. Η πολιτική της εκπροσώπηση στην Eurovision (από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα) μπορεί να γίνει κατανοητό, ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών μεταβολών, πολιτιστικών ανησυχιών και παιχνιδιών εξουσίας που καθορίζουν την Ευρώπη και τον κόσμο.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας