Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη:

Βόλος 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2007
Παρασκευή 30/11: Αμφιθέατρο Σαράτση, Συγκρότημα Παπαστράτου
Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου: Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΘ, Αίθουσα Δ1

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν μερικά από τα κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», (2004-2007), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Πυθαγόρα Ι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορία πράξης 4.2.1ε «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα φύλου και ισότητας».

Η έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τη μετανάστευση ως έμφυλη εμπειρία μέσα από τις αφηγήσεις ζωής μεταναστών και μεταναστριών από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Οι δύο αυτές ομάδες επιλέχθηκαν τόσο γιατί αποτελούν τις πολυπληθέστερες ομάδες μεταναστών στην Ελλάδα όσο και γιατί το μεταναστευτικό προφίλ τους είναι πολύ διαφορετικό και επομένως προσφέρονται για μια συγκριτική ανάλυση. Το ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησε τις εμπειρίες αυτών των ομάδων μεταναστών, εστιάζοντας σε τρία αλληλένδετα θεματικά πεδία. Στον πρώτο άξονα, της ιστορικής κουλτούρας, εξετάσαμε πως άντρες και γυναίκες θυμούνται τις εμπειρίες τους στο κομμουνιστικό παρελθόν και με ποιο τρόπο αυτές οι αναμνήσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση νέων μεταναστευτικών ταυτοτήτων και στην ανάπτυξη στρατηγικών επιβίωσης στη χώρα υποδοχής. Στο δεύτερο άξονα, της εργασίας, μελετήσαμε με ποιο τρόπο η μετανάστευση συνέβαλε στην ανασημασιοδότηση της «εργασίας» και οι επιπτώσεις της στις έμφυλες σχέσεις, στο πλαίσιο της νέας άτυπης αγοράς εργασίας. Στον τρίτο άξονα, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διερευνήσαμε το ρόλο της μετανάστευσης στη διαμόρφωση υβριδικών μορφών διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πολιτισμικών προϊόντων, τεχνολογιών της πληροφόρησης, ιδεών, στάσεων και πρακτικών. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητήσουμε τα πορίσματα της έρευνας σε ένα συγκριτικό πλαίσιο μαζί με άλλους ερευνητές που εργάζονται σε συναφή πεδία και θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε νέες θεωρητικές προσεγγίσεις σε θέματα φύλου και μετανάστευσης, κινητικότητας, κρατικών πολιτικών και πολιτικών του πολιτισμού.

Πρόγραμμα

 

Παρασκευή 30/11/2007
Αμφιθέατρο Σαράτση, Συγκρότημα Παπαστράτου
19:00-21:00
Φωνές Μεταναστών στο Διαδίκτυο
21:00
Δείπνο

Σάββατο 1/12/2007
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΘ, Αίθουσα Δ1
09:00-09:30
Καφές
09:30-11:30
Gendered Aspects of Migration in SE Europe: Presentation of the Project
 • Riki van Boeschoten, Lambrini Styliou, Alexandra Siotou, Raymondos Alvanos
  (Pythagoras Research Group)
 • 30΄ συζήτηση
11:30-12:00
Διάλειμμα
12:00-14:00
Conceptualizing Migration and Gender
 • Annie Phizacklea (University of Warwick):
  Thirty Υears on: Conceptualizing Gender and Migration
 • Beryl Nicholson (Newcastle):
  When is Migration? A Concise Life History of Migration and its Implications for Research
 • 30΄ συζήτηση
14:00-16:00
Γεύμα
16:00-18:00
Past, Present, Future: Europe and Migration
 • Riki van Boeschoten (University of Thessaly):
  Gendered Memories: from Communist Past to Migrant Present
 • Ioanna Laliotou (University of Thessaly):
  New Futures in Europe: the Migrants' Emerging Horizon of Expectations
 • Frances Pine (Goldsmiths College):
  Shaping the Past: Migration Remembered and Lived in Contemporary Poland
 • Eleftheria Deltsou (University of Thessaly):
  Migration, Consumption and Europe
 • 30΄ συζήτηση
18:00-18:30
Διαλειμμα
18:30-20:30
Labour, mobility and gender
 • Jacqueline Andall (University of Bath):
  Male mobility from Ghana to Italy
 • Pothiti Hatzaroula (University of Aegean):
  Perceptions of Labor and Gender in the Narratives of Albanian Migrants in Greece
 • Akis Papataxiarchis & Pinelopi Topali (University of Aegean):
  Presentation of the Research Project "Gender, Domestic work and the Intercultural Construction of Households: Comparative Perspectives"
 • Olena Fedyuk (Goldsmiths College):
  Circular Migration of Two Generations: Ukrainian Female Labour Migration to Italy
 • 30΄ συζήτηση
21:30
Δείπνο

Κυριακή 2/12/2007
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΘ, Αίθουσα Δ1
09:00-09:30
Καφές
09:30-10:45
Migrant Medias
 • Kira Kosnick (University of Frankfurt):
  Mediating Migration: New Roles for Mass Media
 • Penelope Papailias (University of Thessaly):
  The Migrant Photo Album: Mobile Bodies, Desired Objects, Projecting Places
 • 30΄ συζήτηση
10:45-11:15
Διάλειμμα
11:15-12:45
Migrant families
 • Maria Prelorenzou (Panteion University):
  Gender and Migration: The Case of Children of Immigrants (Family Roles, Immigration Stresses, Academic Outcomes)
 • Julie Vullnetari (University of Sussex):
  Women and Migration in Albania: a View from the Village
 • Antonio Eduardo Mendonca:
  Emigrant and Immigrant Communities in Portugal: Gender and Migration Issues
 • 30΄ συζήτηση
12:45
Λήξη των εργασιών
13:30
Γεύμα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας