Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Θέματα αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας και πειραματισμοί για την αναπαραγωγή της αρχαίας κεραμικής

Το παρόν Συμπόσιο εστιάζει σε θέματα που θα επιτρέψουν την ευρύτερη συζήτηση για θέματα αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας, για την πειραματική αναπαράσταση και αναβίωση των αρχαίων τεχνικών και προσφέρει το επιστημονικό υπόβαθρο για το θέμα της αναπαραγωγής αντιγράφων αρχαίας κεραμικής. Περιλαμβάνει:

 1. Επιστημονική Ημερίδα (28/9) στην οποία προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσιάζουν ανακοινώσεις που αφορούν:
  • θέματα τεχνολογίας της αρχαίας κεραμικής
  • το κοινωνικό, πολιτιστικό και ιδεολογικό περιβάλλον της κεραμικής παραγωγής κατά την αρχαιότητα
  • νέα δεδομένα από τον ελλαδικό και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο
  • διεπιστημονικές προσεγγίσεις
  • πειραματική αρχαιολογία
  • αναπαραγωγή αρχαίων αντικειμένων
 2. Πειραματικό Εργαστήριο (29-30/9) όπου έμπειροι κεραμίστες και αγγειογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατασκευάζουν αντίγραφα αγγείων και πειραματίζονται σε θέματα τεχνολογίας κατασκευής, διακόσμησης και όπτησης.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας