Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Λαογραφικές Σπουδές σε Ελλάδα και Τουρκία: μια άλλη ματιά

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώσει συνέδριο στο Βόλο (Αμφιθέατρο Σαράτση), από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 2010 με διεθνή συμμετοχή και με τίτλο:
«Λαογραφικές Σπουδές σε Ελλάδα και Τουρκία. Μια άλλη ματιά».

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν και συνάδελφοι λαογράφοι από διάφορα πανεπιστήμια της Τουρκίας.

Στόχοι του συνεδρίου:

  • η γνωριμία και η επαφή μεταξύ των επιστημόνων των δύο χωρών
  • η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λαογραφίας στις δύο χώρες
  • η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ζητήματα λαογραφικών σπουδών
  • η συμβολή στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού
  • η συγκρότηση ενός επιστημονικού δικτύου, που θα προάγει τον επιστημονικό διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο γείτονες χώρες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα που θα αφορούν στον: προφορικό πολιτισμό, τις παραδόσεις, το λαϊκό θέατρο, τη μουσική, το χορό, καθώς και γενικότερα ζητήματα λαογραφικής θεωρίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας