Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Συγ/κινήσεις: νέες μορφές δικτύωσης και οι πολιτικές του συναισθήματος

 

Το IAKA διοργανώνει συνέδριο με τίτλο Συγ/κινήσεις: Νέες μορφές δικτύωσης και οι πολιτικές του συναισθήματος,στο Βόλο, στην αίθουσα σεμιναρίων της Πανπειστημιακής Βιβλιοθήκης μεταξύ 21-22 Μαΐου 2010.

Θεματική

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον για τη μελέτη των συναισθημάτων ανανεώθηκε. Εκκινώντας από διαφορετικές γνωστικές αφετηρίες (κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, κριτικές σπουδές, πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία, ψυχανάλυση κ.ά.), αρκετοί ερευνητές επιχείρησαν να μελετήσουν τις αρθρώσεις (συν)αισθημάτων, παρορμήσεων και θυμικού πάνω στις επιφάνειες του πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού βίου, αρθρώσεις οι οποίες έδειχναν να γίνονται ολοένα και πιο πυκνές στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού και στο ξεκίνημα του επόμενου αιώνα.

Στο συνέδριο αυτό στόχος είναι να εμβαθύνουμε στην μελέτη των παραπάνω αρθρώσεων, τοποθετώντας τις μέσα στο μεταβαλλόμενο τεχνολογικό σκηνικό των τελευταίων τριάντα περίπου χρόνων. Ενθαρρύνοντας το διάλογο μεταξύ προσεγγίσεων που προέρχονται από τον χώρο των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών από την μια μεριά και των κριτικών σπουδών της τεχνολογίας από την άλλη, το συνέδριο θα επιμείνει ιδιαίτερα σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω: Τί ακριβώς μπορεί να σημαίνει φόβος, ελπίδα, ηδονή, μίσος, οργή, θυμός, νοσταλγία, αγάπη, οίκτος, κ.ά σ’ έναν κόσμο που μαθαίνει να εγγράφει το σύνολο των δεδομένων του σε πυκνά δίκτυα προκειμένου να παράξει τα νοήματά του; Μεταπλάθονται και προς ποιές κατευθύνσεις οι δομές της (συν)αίσθησης καθώς εκτίθενται στις τεχνολογίες δικτύωσης του ύστερου εικοστού αιώνα; Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ψηφιακών, ιδιαίτερα, τεχνολογιών (internet, κινητή τηλεφωνία, τεχνολογίες εντοπισμού και οπτικής καταγραφής, κ.ά) στη διαμόρφωση νέων πολιτικών του συναισθήματος, καθώς και των εμπειριών επαφής, έκθεσης, και προβολής που συμβαίνουν μέσα στα περιβάλλοντα αυτά; Ποιά μπορούν να είναι τα όρια της θυμικής παραγωγής (affective production) στην συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, όπου η προστακτική της διαρκούς δικτύωσης υποκειμένων, αγαθών, τεχνολογιών και νοημάτων προβάλλει ως συνώνυμη σχεδόν με την πραγματικότητα; Πώς διαμορφώνεται στο παραπάνω χρονικό διάστημα το πολιτικό περιεχόμενο των ετερόκλητων δομών συναισθηματικής δράσης (‘αυθόρμητες συλλογικότητες’, ‘ανθρωπιστικές’ πρωτοβουλίες, η κοινωνία των πολιτών και διεθνικά δίκτυα ‘ανταλλαγών’, διαδικτυακές πλατφόρμες ‘κοινωνικής δικτύωσης’, ‘εναλλακτικά’ δίκτυα ενημέρωσης, παρέμβασης και διασκέδασης, κ.ά.)

Πρόγραμμα

Παρασκευή 21 Μαΐου
18.30-19.00
Καφές - Καλωσόρισμα
19.00-20.30
Πάνελ Α.
Πρόεδρος: Βασιλική Γιακουμάκη
Σεξ πριν από την τεχνολογία;
Πηνελόπη Παπαηλία (Παν. Θεσσαλίας)
Από τον φόβο στην διακινδύνευση ως ψυχοσυναισθηματική επιλογή
Σίλια Νικολαϊδου (Παν. Θεσσαλίας)
Για το τηλεφωνικό σεξ
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη (Α.Π.Θ.)
21.00
Δείπνο
Σάββατο 22 Μαΐου
09.15-09.30
Καφές
09.30-11.00
Πάνελ Β.
Πρόεδρος: Ιωάννα Λαλιώτου
Δίκτυα Ανταλλαγής Ψηφιακών Αρχείων: Η Αίσθηση του Χρέους
Πέτρος Πετρίδης (Πάντειο Παν.)
Λογική και Ευαισθησία: Ο Όρος 'Συν-Κίνηση' υπό το Επιστημολογικό Πρίσμα της Αρχαιολογίας του Σώματος
Δέσποινα Καταπότη (Παν. Αιγαίο)
Εκκεντρικοί μηχανισμοί του δυνητικού: Το psytrance φεστιβάλ ως δομή τεχνικής
Λέανδρος Κυριακόπουλος (Πάντειο Παν.)
11.00-11.15
Διάλειμμα - Καφές
11.15-12.45
Πάνελ Γ.
Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Μπακαλάκη
Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (ΜΗΕ): Η Προσομοίωση της Διεθνούς Διπλωματίας και των Συν/κινήσεών της
Ελένη Παπαγαρουφάλη (Πάντειο Παν.)
Borders as Ghosts
Λενιώ Μυριβήλη (Παν. Αιγαίου)
Affect, εικόνα, δίκτυο: Βιώνοντας το παρελθόν στο γύρισμα της χιλιετίας
Μήτσος Μπιλάλης (Παν. Θεσσαλίας)

Οργανωτική επιτροπή

  • Πηνελόπη Παπαηλία
  • Μήτσος Μπιλάλης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας