Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οι εισαγωγές της αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής

Βόλος, 3-5 Δεκεμβρίου 2010

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να εξετάσει ποικιλοτρόπως το φαινόμενο της διάδοσης της αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής στην Θεσσαλία. Η παρουσία της αττικής κεραμικής είναι σημαντική, αλλά τα ευρήματα προέρχονται κατά κύριο λόγο από ανασκαφικές έρευνες που δεν έχουν δημοσιευθεί πλήρως. Το αποτέλεσμα είναι η Θεσσαλία να παρουσιάζεται ως μια κενή ζώνη στον χάρτη των εξαγωγών της αττικής κεραμικής. Η ανάδειξη της πραγματικής διάστασης της αττικής παρουσίας στην Θεσσαλία θα εμπλουτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μας σχετικά με τις κοινωνίες της περιοχής, αλλά και σχετικά με τις επαφές τους με άλλες περιοχές του Ελληνικού Κόσμου. Ταυτόχρονα, η ενδελεχής παρουσίαση πρωτογενούς υλικού και η ερευνητική του αξιοποίηση θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην εξειδικευμένη έρευνα πάνω στην αττική αγγειογραφία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας