Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές και συνθέσεις

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτηςδιοργανώνουν το A΄ Συνέδριο για τον Λαϊκό Πολιτισμό της Κρήτης με θέμα Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές και συνθέσεις

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Νοεμβρίου 2003 στην Χαλέπα Χανίων, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, (Γαλλική Σχολή).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας