Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

ΛαΪκός πολιτισμός και εκπαίδευση

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων συνδιοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2012 στην Καρδίτσα.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η κριτική μελέτη της σχέσης μεταξύ του λαϊκού πολιτισμού και της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μέσα από μια πολυπρισματική και διεπιστημονική θεώρηση. Πάνω σ’ αυτή τη βάση το Συνέδριο θα επιμείνει σε επί μέρους ζητήματα όπως:

  • Ο λαϊκός πολιτισμός στην εκπαίδευση: θεωρητικές θέσεις και ιδεολογικές συνιστώσες.
  • Ο λαϊκός πολιτισμός στην εκπαίδευση: πέρα από την εφαρμογή και την «παιδαγωγικοποίηση».
  • Άτυπες μορφές εκπαίδευσης: οικογενειακό περιβάλλον, κοινότητα, πολιτιστικοί / χορευτικοί σύλλογοι.
  • «Παραδοσιακές» μορφές εκπαίδευσης / διδασκαλίας / μαθητείας.
  • Παραστασιακές τέχνες (χορός, μουσική, λαϊκό θέατρο) στην εκπαίδευση.
  • Λαϊκή λογοτεχνία, αφηγηματικές πρακτικές και εκπαίδευση.
  • Μουσειακή εκπαίδευση.
  • Λαϊκός πολιτισμός, εκπαίδευση και αναπαραστάσεις.
  • Εκπαίδευση, λαϊκός πολιτισμός και ταυτότητες.
  • «Επιτόπια» έρευνα, εθνογραφία, εκπαίδευση και λαϊκός πολιτισμός.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας