Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

10o Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής

Η Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα, ΙΑΚΑ, και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), διοργανώνουν το 10ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής, στο Βόλο, στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2013, με θέμα "Κόσμοι που Αλλάζουν και Σημεία των Καιρών".

Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για εισηγήσεις γραπτές ή προφορικές είναι η 15η Μάιου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας