Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οι Σπουδές του Φύλου στο Πανεπιστήμιο

10-12 Ιουνίου 2005

Το συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη του διαλόγου γύρω από το ρόλο των σπουδών για το φύλο στο πανεπιστήμιο. Εστιάζει σε ποικίλες πτυχές και επίπεδα της ακαδημαϊκής ενασχόλησης και δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της έρευνας, της διοίκησης, της διανόησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Οι προσκεκλημένοι ερευνητές και ερευνήτριες καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάδειξη του ρόλου των έμφυλων σχέσεων στη συγκρότηση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος εργασίας και ιδιαίτερα στο ρόλο των γυναικών στην έρευνα και στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αρχικά διερευνώνται οι επιστημολογικές συνεπαγωγές του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας σε γνωστικά πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, όπως η ανθρωπολογία και η ιστορία. Σε δεύτερο επίπεδο, το συνέδριο επιχειρεί να αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ φύλου και εκπαίδευσης σε πεδία που αναπτύσσονται εντός του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος αλλά εκβάλλουν ουσιαστικά και σε ποικίλους εργασιακούς χώρους και πεδία κοινωνικής δραστηριοποίησης, όπως ο αθλητισμός, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική πολιτική και πράξη όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο των σύγχρονων έμφυλων, εθνοτικών και πολιτισμικών ετεροτήτων.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τα τμήματα:
ΙΑΚΑ, ΤΑΜ, ΠΤΔΕ, ΠΤΠΕ, ΤΕΦΑΑ

Άννα Βιδάλη, Ιωάννα Λαλιώτου, Ρίκα Μπενβενίστε, Βάσω Τροβά, Ρούλα Τσοκαλίδου, 'Αννα Χρονάκη, Ανή Χρόνη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας