Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ασθενείς, Οδοιπόροι και Παραστρατημένοι

Την Τετάρτη 5/3/2014, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Δ. Κυρτάτα (Στέφανος Παρασκευαϊδης, Παρασκευή Κουρκουβάτη και Ρέα Ματσάγγου) θα παρουσιάσουν μέρος ή και κάποια πρώτα συμπεράσματα της διδακτορικής τους έρευνας.

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ (6ος όροφος) στις 18:00-20:00.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει ως εξής:

18:00-18:20 Στέφανος Παρασκευαΐδης

Θεραπείες σωματικών και ψυχικών νοσημάτων στον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας

18:20-18:30 Συζήτηση-ερωτήσεις

18:30-18:50 Παρασκευή Κουρκουβάτη

Ιερά προσκυνήματα τον 4ο αι. μ.Χ.

18:50-19:00 Συζήτηση-ερωτήσεις

19:00-19:20 Ρέα Ματσάγγου

Ο μανιχαϊσμός στο πρώιμο Βυζάντιο: Αληθινοί και φανταστικοί μανιχαίοι στην κατά-μανιχαίων ελληνική πατερική γραμματεία (4ος-6ος αι.)

19:20-19:30 Συζήτηση-ερωτήσεις

19:30-20:00 Συζήτηση

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας