Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ιερά και Λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Το επιστημονικό Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο» εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επιστημονικών ενδιαφερόντων του Τμήματός μας με άξονα τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των λατρευτικών δεδομένων της αρχαιότητας. Στόχοι της οργάνωσης του Συμποσίου είναι η διερεύνηση του υπό μελέτη θρησκευτικού-λατρευτικού φαινομένου του αρχαίου κόσμου στους ακόλουθους τρεις άξονες:

  1. Παρουσίαση σημαντικών και υπό ανασκαφή ιερών της θεάς Δήμητρας στην Ελλάδα. Ανάδειξη αρχιτεκτονικών λειψάνων και αναθημάτων, πιθανών παραλλήλων και αλληλεξαρτήσεων και διευκρίνιση του χαρακτήρα της λατρείας σε αυτά.
  2. Νέα στοιχεία για τη λατρεία στο ιερό της Ελευσίνας που έχουν προκύψει από πρόσφατες και υπό δημοσίευση μελέτες επιγραφικού και αρχαιολογικού υλικού.
  3. Στοιχεία για την εξάπλωση της μυστηριακής λατρείας της Δήμητρας από την Ελευσίνα στον ελληνικό κόσμο και στην περιφέρεια αυτού (Μ. Ασία, Ιταλία, Μαύρη Θάλασσα).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας