Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Εθνογραφίες στο/για το μέλλον

Στις 29 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 στο κτήριο Τσικρίκη, διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο Εθνογραφίες στο/για το μέλλον.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος αφορούν στενότερες και ευρύτερες κοινωνικό-πολιτισμικές διεργασίες σε πολλαπλά επίπεδα: αναφορικά με τις κατευθύνσεις που παίρνουν οι εκφορές του κοινωνικού στο επερχόμενο μέλλον. Αναφορικά με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία της ίδιας της ανθρωπολογίας. Αναφορικά με το ίδιο το μέλλον ως πολιτισμική συγκρότηση και σημείο σύγκλισης συνεχειών, ασυνεχειών και γενικότερα νέων αναδύσεων. Η ημερίδα αυτή προτίθεται να θέσει επί τάπητος και προς διερεύνηση θέματα που αφορούν στη συγκρότηση του παρόντος και του μέλλοντος ως πραγματικότητες που διαμορφώνονται και διαμορφώνουν τόσο τις εθνογραφικές αναζητήσεις, όσο και την ίδια τη ζωή.

Πρόγραμμα

2:30-3:00 μμ. Προσέλευση των συνέδρων

3:00 – 4:45   Συντονίστρια: Ρίτσα Δέλτσου

Πηνελόπη Παπαηλία και Πέτρος Πετρίδης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Το νέο εθνογραφείν: Μια εργαλειοθήκη για την ψηφιακή εποχή.

Ελεάνα Γιαλούρη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Όταν η ανθρωπολογία συναντά τη σύγχρονη τέχνη.

Δάφνη Τραγάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Πείρα(γ)μα, θόρυβος, βρωμιά: Εθνογραφία της μουσικής παραγωγής.

Βασιλική Γιακουμάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ισραηλινός μέσω Ελλάδας: Eβραϊκότητα και χρήσεις του ‘ελληνικού’ στο σύγχρονο Ισραήλ.

4:45 – 5:15 Διάλειμμα/καφές

5:15-6:45 Συντονίστρια: Δάφνη Τραγάκη

Κωνσταντίνος Καλαντζής (University College London)
Το νεωτερικό μέλλον ως φάρμακο και φαρμάκι: Οπτικός πολιτισμός και αμφίσημη ησυχία στη Θηρασιά.

Βενετία Καντσά (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Επενδύσεις στο μέλλον: Χρόνος, ελπίδα, αναπαραγωγική τεχνολογία.

Βάλια Κράββα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Προνοιακές δομές «για την αντιμετώπιση της φτώχειας» στον δήμο Θεσσαλονίκης: Χαρτογραφώντας τη στέρηση στην πόλη.

Ρίτσα Δέλτσου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Το μέλλον ‘αλλιώς’: Από το ‘Θεσσαλονίκη Αλλιώς’ στην ανθρωπολογία ‘αλλιώς.’

6:45-7:00 Διάλειμμα

7:00 – 7:30   Συντονίστρια: Βασιλική Γιακουμάκη

Άκης Παπαταξιάρχης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Σχολιασμός και συζήτηση.

Περιλήψεις

Κατεβάστε τις περιλήψεις των ανακοινώσεων [.pdf, 250kB]

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας