Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

Σας καλούμε στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος  Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  που θα γίνει στις  11.00 π.μ στο αμφιθέατρο Κορδάτου, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας