Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ζωή και θάνατος στη Νεμέα: το ηρώο του Οφέλτη και οι απαρχές των Νεμέων αγώνων

  • Διάλεξη του Jorge Bravo με θέμα "Ζωή και θάνατος στη Νεμέα: το ηρώο του Οφέλτη και οι απαρχές των Νεμέων αγώνων"
  • 15/11/2017 και ώρα 18:30
  • αίθουσα Πολυμέσων

O Jorge Bravo ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του στην Αρχαία Ιστορία και Μεσογειακή Αρχαιολογία από το University of California at Berkeley και είναι τώρα Assistant Professor of Classics στο University of Maryland.  Το βιβλίο του, Excavations at Nemea IV: The Shrine of Opheltes, θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2018 από το University of California Press. Είναι συ-διευθύνων των Αμερικανικών Ανασκαφών στις Κεγχριές και NEH Fellow στην Αθήνα.

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.

Περίληψη

Πώς οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεσαν τις απαρχές των Νεμείων, μιας από τις σημαντικότερες εορτές της αρχαιότητας, με το μύθο του ήρωα Οφέλτη; Η απάντηση δίνεται μέσα από την ερμηνεία των ευρημάτων από την ανασκαφή του ιερού στη Νεμέα σε συνδυασμό με γραπτές και εικαστικές παραδόσεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας