Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Opheltes and his shrine at Nemea

  • Διάλεξη του Jorge Bravo με θέμα "Opheltes and his shrine at Nemea"
  • 15/11/2017 και ώρα 18:30
  • αίθουσα Πολυμέσων

Ο Jorge Bravo είναι NEH fellow, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας