Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική

  • Εκδήλωση: Επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική
  • 21/03/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

  • Ευγενία ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ, Associate Professor, University of Cergy-Pontoise (France)
  • Federico TARRAGONI, Associate Professor of sociology, University of Paris Diderot (France)

Συντονισμός: Πολυμέρης Βόγλης (τμήμα ΙΑΚΑ, Π.Θ.)

Η διάλεξη του καθηγητή Tarragoni θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Περιλήψεις

Eυγενία Παλιεράκη: Λατινοαμερικανικές επαναστάσεις και αραβικός αντιαποικισμός στον Ψυχρό Πόλεμο. Η Χιλή και η Αλγερία στις δεκαετίες 1950-1970

Η πρόσφατη ιστοριογραφία έχει δείξει ότι ο Ψυχρός Πόλεμος δεν καθορίστηκε μόνο από τις δύο υπερδυνάμεις, αλλά και από τις χώρες που παραδοσιακά θεωρούνταν περιφερειακές. Στην ομιλία μου θα εστιάσω σε δύο από αυτές, την Χιλή και την Αλγερία και πιο συγκεκριμένα στις σχέσεις που τα αριστερά κινήματα και οι προοδευτικές κυβερνήσεις τους ανέπτυξαν τις δεκαετίες 1950-70. Οι σχέσεις αυτές εξηγούνται και από την κοινή φαντασιακή ταύτιση με έναν επαναστατικό Τρίτο Κόσμο, που διαμόρφωσε το κατάλληλο περιβάλλον για την κυκλοφορία ακτιβιστών και επαναστατικών ιδεών ανάμεσα στις δύο χώρες και ηπείρους. 

Φεντερίκο Ταραγκόνι: Ο λαϊκισμός ως ριζοσπαστική πολιτική παράδοση: από την Λατινική Αμερική στα αριστερά κινήματα στην Ευρώπη

Ο λαϊκισμός αποτελεί μία απροσδιόριστη έννοια που προσδιορίζει πολλά πολιτικά κινήματα με κανονιστικό παρά θεωρητικό τρόπο. Στην παρούσα διάλεξη θα επικεντρώσω σε εμπειρίες από την Λατινική Αμερική που διαμορφώνουν ένα είδος κοινωνιολογικού μοντέλου για τον λαϊκισμό: τους «κλασικούς» ή «ιδρυτικούς» λαϊκισμούς των δεκαετιών 1940-1960 (όπως ο Αργεντίνικος περονισμός) και τους νέους «συμμετοχικούς» λαϊκισμούς του 21ου αιώνα (όπως ο τσαβισμός στη Βενεζουέλα). Αυτές οι εμπειρίες θα μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε τι σημαίνει λαϊκισμός, ποιες θεωρητικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις τον περιβάλλουν ως έννοια και, τελικά, πώς οι λαϊκιστικές εμπειρίες στη Λατινική Αμερική έχουν γίνει ένα ορόσημο για τα νέα ριζοσπαστικά αριστερά κινήματα στη σύγχρονη Ευρώπη και συγκεκριμένα τους Podemos, το ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα των 5 αστέρων (Μ5S) στην Ιταλία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας