Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Εθνογραφία θεωριών συνωμοσίας στη Θεσσαλονίκη

  • Διάλεξη του Θοδωρή Ρακόπουλου με θέμα "Πρωτόκολλα", "καταπιστεύματα", ιστορίες πλούτου και αντισημιτισμός: Εθνογραφία θεωριών συνωμοσίας στη Θεσσαλονίκη
  • 28/03/2018 και ώρα 19:00
  • αίθουσα Πολυμέσων

Ο Θοδωρής Ρακόπουλος (Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Όσλο) δίνει διάλεξη με θέμα "Πρωτόκολλα", "καταπιστεύματα", ιστορίες πλούτου και αντισημιτισμός: Εθνογραφία θεωριών συνωμοσίας στη Θεσσαλονίκη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας