Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οι προϊστορικοί τύμβοι Βρανά Μαραθώνος

  • Εκδήλωση με θέμα “Οι προϊστορικοί τύμβοι Βρανά Μαραθώνος. Τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών (2014-2017)”
  • 09/05/2018 και ώρα 19:00
  • αμφ. Σαράτση

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, γίνεται εκδήλωση με θέμα Οι προϊστορικοί τύμβοι Βρανά Μαραθώνος. Τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών (2014-2017). Συμμετέχουν: Gilles Touchais (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Νίκος Παπαδημητρίου (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης), Άννα Φίλιππα-Touchais (Γαλλική Σχολή Αθηνών).

Περίληψη

Οι τέσσερις προϊστορικοί τύμβοι, που ανέσκαψε ο Σπυρίδων Μαρινάτος στη θέση Βρανά Μαραθώνος, το 1970, συνιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταφικά σύνολα της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για σπάνιο παράδειγμα νεκροταφείου τύμβων, σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς και ασυνήθιστους τύπους τάφων. Δυστυχώς, ο Σπ. Μαρινάτος δεν είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μελέτη του νεκροταφείου, το οποίο παρέμεινε γνωστό στη βιβλιογραφία μέσω προκαταρκτικών ανασκαφικών αναφορών.

To 2014 ξεκίνησε ένα νέο, πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας και τη διεύθυνση της Ομότ. καθ. του ΕΚΠΑ κ. Μ. Παντελίδου Γκόφα. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η λεπτομερής μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων (αρχιτεκτονικής, κεραμικής και άλλων κτερισμάτων, σκελετικού υλικού), με χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, και η οριστική δημοσίευσή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Έως τώρα έχουν προκύψει νέα στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική χρήση του χώρου και τη δυναμική της τοπικής ταφικής παράδοσης, την τεχνολογία της κατασκευής των τύμβων και τη σταδιακή τους μνημειοποίηση, τις τοπικές ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και τις διασυνδέσεις τους με νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σκελετικού υλικού και την πολυπλοκότητα των ταφικών πρακτικών, τη χρονολόγηση του αλόγου που είχε ταφεί ή απορριφθεί στον Τύμβο Ι, τη γεωφυσική διασκόπιση του εσωτερικού των τύμβων και την παλαιογεωγραφική ανακατασκευή του περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν με συνθετικό τρόπο τα έως τώρα αποτελέσματα της μελέτης και θα διατυπωθούν νέα ερευνητικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για περαιτέρω διερεύνηση του συναρπαστικού αυτού χώρου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας