Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Το χρήμα και οι χρήσεις του στην ύστερη βυζαντινή εποχή

  • Διάλεξη του Διονύση Σταθακόπουλου με θέμα "Δαπανηρός πλούτος. Το χρήμα και οι χρήσεις του στην ύστερη βυζαντινή εποχή"
  • 16/05/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Την Tετάρτη 16 Μαίου 2018, ο Διονύσης Σταθακόπουλος (senior lecturer in Byzantine Studies, Kings College, Λονδίνο) θα μιλήσει με θέμα Δαπανηρός πλούτος. Το χρήμα και οι χρήσεις του στην ύστερη βυζαντινή εποχή.

Περίληψη

Τον τελευταίο αιώνα της ύπαρξής της η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν πλέον ένα πολύ μικρό και φτωχό κράτος στο οποίο, ωστόσο, ζούσαν και μερικοί πολύ πλούσιοι πολίτες. Η ανακοίνωση αυτή έχει σκοπό να εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις και να διευρευνήσει τους μηχανισμούς συγκέντρωσης πλούτου αλλά και των επενδύσεων αυτών των αριστοκρατικών επιχειρηματιών. Ο βασικός άξονας της ανακοίνωσης περιστρέφεται γύρω από τον ανταγωνισμό μεταξύ της επιδεικτικής κατανάλωσης και των μεταθανάτιων στρατηγικών ως κυρίων πεδίων των αριστοκρατικών επενδύσεων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας