Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Δεκαετία του 1940. Χώροι εγκλεισμού στη Μαγνησία

  • Δεκαετία του 1940. Χώροι εγκλεισμού στη Μαγνησία. Προφορικές μαρτυρίες
  • 17/10/2018 και ώρα 18:00
  • αμφ. Σαράτση

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου, που δημιουργήθηκε το 2014, πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση στο Βόλο, σε συνεργασία με το Τμήμα Ι.Α.ΚΑ, παρουσιάζοντας προφορικές μαρτυρίες για τους χώρους εγκλεισμού στη Μαγνησία στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου. Η δεκαετία του 1940 ήταν μια τραυματική περίοδος που έχει αφήσει τα σημάδια της στη συλλογική μνήμη των κατοίκων του Βόλου, αλλά και πολλαπλές σιωπές. Οι προφορικές μαρτυρίες που θα ακουστούν φωτίζουν από συχνά απροσδόκητες οπτικές γωνίες τα βιώματα όσων πέρασαν από τα κρατητήρια και τους τόπους εξορίας των χρόνων εκείνων. Θα παραβρίσκονται και οι αφηγητές και οι αφηγήτριες των μαρτυριών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας