Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Η γερμανική κατοχή σε αριθμούς

  • Ομιλία του Valentin Schneider με τίτλο "Η γερμανική κατοχή σε αριθμούς: Μεθοδολογία και προοπτικές μίας ποσοτικής έρευνας για την περίοδο 1941-1944"
  • 31/10/2018 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Από το 2018 ο Βαλεντίν Σνάιντερ είναι προσκεκλημένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Περίληψη

Η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δεν σήμανε μόνο την ξένη στρατιωτική διοίκηση της χώρας, αλλά και την παρουσία σημαντικού αριθμού Γερμανών στρατιωτών στο ελληνικό έδαφος. Η μελέτη αυτού του ανθρώπινου στοιχείου της γερμανικής κατοχής και των εσωτερικών δυναμικών του έχει παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα μέχρι σήμερα. Αυτή η διάλεξη θα παρουσιάσει μεθόδους για την ποσοτική έρευνα σχετικά με τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα και θα δείξει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της για την αξιολόγηση των ιστορικών πληροφοριών και εν γένει για την ποιοτική έρευνα πάνω στο θέμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας