Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Όψεις του Όρους και της Μονής Σινά

  • Διάλεξη της Μαρίας Βασιλάκη με θέμα «Όψεις του Όρους και της Μονής Σινά»
  • 22/05/2019 και ώρα 19:00
  • κτήριο Τσικρίκη

Διάλεξη της Μαρίας Βασιλάκη (ΙΑΚΑ) με θέμα «Όψεις του Όρους και της Μονής Σινά».

Περίληψη

Το Σινά συνδέθηκε με πολύ γνωστά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, που οδήγησαν τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό στην απόφαση να ανεγείρει Μονή, στα μέσα του 6ου αιώνα. Η διάλεξη αυτή θα διερευνήσει πώς και πότε το τοπίο του Σινά από συνοδευτικό στοιχείο των ιερών γεγονότων της Π. Διαθήκης, που έλαβαν χώρα εκεί, μετατράπηκε σε αυτόνομη σύνθεση.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας