Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Γυναικεία κινητικότητα στην αρχαία ελληνική μυθική σκέψη

  • Διάλεξη της Αριάδνης Κωνσταντίνου με τίτλο "Γυναικεία κινητικότητα στην αρχαία ελληνική μυθική σκέψη"
  • 26/01/2022 και ώρα 18:00
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Η Αριάδνη Κωνσταντίνου είναι Teaching Fellow στο Bar-Ilan University στο Ισραήλ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις κλασικές σπουδές και ιδιαίτερα στη μυθολογία και την ποίηση. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της με τίτλο Female Mobility and Gendered Space in Ancient Greek Myth (Λονδίνο, 2018). Έχει επίσης ασχοληθεί με τη μετάφραση αρχαιοελληνικών κειμένων στα νέα ελληνικά και τα εβραϊκά.

Η διάλεξη θα δοθεί στην ομάδα "Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ" του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί. Η πρόσβαση είναι εφικτή και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge.

Περίληψη

Οι γυναικείες μορφές κυριαρχούν στους αρχαιοελληνικούς μύθους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη σχετική αρχαία γραμματεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι παλαιότεροι μελετητές αντιμετώπιζαν το γεγονός ότι οι μορφές αυτές βρίσκονται εκτός του οίκου τους ως μια αναστροφή ή παραμόρφωση της πραγματικότητας, και πίστευαν ότι αυτό συμβόλιζε την προσωρινή απελευθέρωση των γυναικών από τους κοινωνικούς κανόνες της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ελλάδα, καθώς οι γυναίκες παραδοσιακά ταυτίζονταν με τον χώρο του οίκου. Η μονογραφία μου (Female Mobility and Gendered Space in Ancient Greek Myth, London 2018) αμφισβητεί την παραπάνω άποψη, προσφέροντας μια μελέτη της γυναικείας κινητικότητας και των έμφυλων χώρων στην αρχαία Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Στην παρούσα παρουσίαση θα επικεντρωθώ σε ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με την ανάλυση της κινητικότητας, κυρίως όσον αφορά τις παραμέτρους του παρελθόντος, του φύλου και του μύθου. Στη συνέχεια, θα εξετάσω την κινητικότητα των Ολύμπιων θεαινών, και κυρίως της θεάς Δήμητρας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας