Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Μνημονικοί τόποι: αφήγημα και κοινωνικές πρακτικές

Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2004
Αμφιθέατρο Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Τα ιστορικά μνημεία, ως πολυφωνικοί "μνημονικοί τόποι", συμπυκνώνουν και παρέχουν υλική υπόσταση σε ένα κεντρικό και νομιμοποιητικό αφήγημα και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούν και αναπαράγουν ένα "χρήσιμο παρελθόν" στο παρόν. Κάτω από το πρίσμα αυτό, αποτελούν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οπτική καταγραφή της ιστορικής μνήμης. Ταυτόχρονα όμως, οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τη σκιά τους αναπτύσσουν μαζί τους μια ζωντανή κοινωνική σχέση: τα περιποιούνται με λουλούδια, τα περιφρονούν, τα τροποποιούν, τα καταστρέφουν. Και όλες αυτές οι πρακτικές σχολιάζουν, είτε σε μορφή "υποσημείωσης", είτε ως "αντίλογος" την κυρίαρχη μνήμη της δημόσιας ιστορίας την οποία ενσωματώνει το μνημείο ως υλικό τεκμήριο.

Σκοπός της επιστημονικής συνάντησης είναι να μελετήσουμε αυτή τη δυναμική λειτουργία των μνημονικών τόπων από διεπιστημονική άποψη: να παρακολουθήσουμε διαχρονικά τη λειτουργικότητα και το μετασχηματισμό του νοήματος τους και να διερευνήσουμε τη σχέση τους με την ιστορική διάσταση την οποία υποτίθεται ότι προασπίζουν και το πλέγμα κοινωνικής, ιστορικής, και ιδεολογικής "πραγματικότητας" που αντανακλούν και δημιουργούν.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας