Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Διαστάσεις του Υπερφυσικού

Διημερίδα
8-9 Μαρτίου 2002, Αμφιθέατρο Σαράτση

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση [.pdf, 133kB]

Περιλήψεις εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών είναι διαθέσιμες σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση [.pdf, 300kB]

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας