Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ο Λαϊκός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο

Είναι γνωστή κατάσταση που επικρατεί στο ακαδημαϊκό περιβάλλον όσον αφορά την διδασκαλία του «Λαϊκού Πολιτισμού» στα τμήματα. Ωστόσο, η γνώση είναι ελλειπτική και αποσπασματική. Παρά τις διμερείς συνεργασίες ανάμεσα σε συναδέλφους δεν υπάρχει μία συνολική αντίληψη για το τι είναι ακαδημαϊκή λαογραφία σήμερα. Η πληροφόρηση που υπάρχει περιορίζεται στην κριτική που έχει ασκηθεί για την ακαδημαϊκή λαογραφία ως τη δεκαετία του 1960 περίπου. Όμως, η έρευνα και η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού , καθώς και οι θέσεις της λαογραφίας έχουν διευρυνθεί, ώστε αριθμητικά να έχει αυξηθεί ο αριθμός των πανεπιστημιακών δασκάλων αλλά και να ποικίλουν οι απόψεις και προσεγγίσεις. Απουσιάζει, όμως, ο διάλογος, ο προβληματισμός ανάμεσά στους λαογράφους και τους μελετητές του λαϊκού πολιτισμού, ως συλλογική οντότητα και όχι ως άτομα.

Δεν πρόκειται για ένα κλασσικό επιστημονικό συνέδριο αλλά έχει τα χαρακτηριστικά του συμποσίου εστιάζοντας στη συζήτηση για τη θέση του Λαϊκού Πολιτισμού στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Στόχος είναι:

  • η γνωριμία των διδασκόντων
  • η συζήτηση για το διδακτικό τοπίο στα Α.Ε.Ι. σε ό,τι αφορά τη Λαογραφία και το Λαϊκό Πολιτισμό
  • ανάδειξη των χαρακτηριστικών που έχουν οι λαογραφικές σπουδές σήμερα με την πολυφωνία και την πολυμορφίας τους
  • H κατάσταση στις μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο του λαϊκού πολιτισμού

Ως εκ τούτου δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα το συμπόσιο. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαλόγου που θα στηρίζεται στην αποτύπωση της πραγματικότητας και στην καταγραφή των προσδοκιών για το μέλλον της επιστήμης.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας