Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Στέφου

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Φιλολογία
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας