Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άλλοι διδάσκοντες

Βασίλης Κλείτσας

  • Βαθμίδα: Καθηγητής Μ.Ε.
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φιλολογία
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογος).

Προπτυχιακές Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Α΄ κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κλασική Φιλολογία (Παλαιογραφία και κριτική έκδοση κειμένου) (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Β΄ κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κριτική έκδοση κειμένου (πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία) (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας