Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Άννα Ματθαίου

 • Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Ιστορία
 • Γραφείο: 5 06
 • Τηλέφωνο: 2421074863
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Άννα Ματθαίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε αγγλική φιλολογία  στην Αθήνα (ΕΚΠΑ) και ιστορία στο Παρίσι (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Έχει διδάξει νεότερη ελληνική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2000 έως σήμερα διδάσκει νεότερη ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αναπληρώτρια καθηγήτρια). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας (ιστορία της διατροφής, της οικογένειας  και της σεξουαλικότητας, του ελληνικού εντύπου). Έχει γράψει βιβλία, άρθρα κι έχει αναλάβει την επιμέλεια τόμων με συναφή θεματολογία.

Μέλος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ),  της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Αρχειοτάξιο και της επιστημονικής επιτροπής συνεργατών του περιοδικού Τα Ιστορικά.

Δημοσιεύσεις

Βιβλία
 1. Aspects de l’alimentation en Grèce sous la domination ottomane;   des réglementations au discours normatif, Παρίσι, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, 1993 (595 σ.)
 2. Aspects de l΄alimentation en Grèce sous la domination ottomane; des réglementations au discours normatif, εκδόσεις Peter Lang, Φραγκφούρτη, 1997 (390 σ.)
 3. Διαδρομές της Μέλπως Αξιώτη (1947-1955). Μαρτυρίες και κείμενα από τα  Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Θεμέλιο, Αθήνα 1999 (284 σ.)
 4. Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κομμουνιστών. Από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Βιβλιόραμα -ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003 (742 σ.)
 5. Οικογένεια και σεξουαλικότητα. Μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας.  (ελληνικές μαρτυρίες, 17ος-αρχές 19ου αιώνα), Μέλισσα/Ζητήματα Ιστορίας , Αθήνα 2019 (280 σ.)
Επιμέλεια - Εισαγωγή
 1. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου.  Κατάλογος εντύπων 1526-1920, σε συνεργασία με την Βίκυ Πάτσιου, Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων 1, Ερμούπολη 1989 (412 σ.)
 2. Η Μαγειρική. Ανώνυμη μετάφραση του 1828, Βιβλιολογικό Εργαστήρι - Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αθήνα 1989 (λβ΄ + 181 σ.)
 3. Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας (εισαγωγή,  επιλογή κειμένων και επιμέλεια), Θεωρία και μελέτες ιστορίας, ΕΜΝΕ Μνήμων - 17, Αθήνα 1998 (200 σ.)
 4. Φίλιππος Ηλιού, Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Η εμπλοκή του ΚΚΕ, σε συνεργασία με τον Στρατή Μπουρνάζο και την  Πόπη Πολέμη, Θεμέλιο - ΑΣΚΙ, Αθήνα 2004 (386 σ.)
 5. Φίλιππος Ηλιού, Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, σε συνεργασία με τον  Στρατή Μπουρνάζο και την Πόπη Πολέμη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005 (ιστ΄+686 σ.)
 6. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευσης, σε συνεργασία με την Ευτυχία Λιάτα και την  Πόπη Πολέμη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ, Αθήνα 2007
 7. Φίλιππος Ηλιού, Ψηφίδες της ιστορίας και της πολιτικής, σε συνεργασία με τον Στρατή Μπουρνάζο και την  Πόπη Πολέμη, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007 (ιδ΄+598 σ.)
 8. Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού. Ιδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην ιστορία και την πολιτική, σε συνεργασία με τον Στρατή Μπουρνάζο και την  Πόπη Πολέμη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2008 (112 σ.)
Άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους
 1. «Νεανικές εφημερίδες οθωνικής περιόδου», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. Β΄, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986, σ. 551-554 (και γαλλικά)
 2. «Το κρασί ως βασικό είδος διατροφής στην τουρκοκρατία», Ιστορία του ελληνικού κρασιού, Τριήμερο εργασίας: Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1992, σ. 183-190
 3. «Διαιτητικές απαγορεύσεις στην τουρκοκρατία», π. Τα Ιστορικά, τχ. 21 (Δεκέμβριος 1994), σ. 259-288
 4. «Η χρήση των προϊόντων της ελιάς στη διατροφή, μέσα από τα κείμενα της τουρκοκρατίας», Ελιά και λάδι, Τριήμερο εργασίας: Καλαμάτα, 7-9 Μαΐου 1993, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1996, σ. 423-431
 5. «La longue durée de l’alimentation: permanences rurales et différenciations urbaines en Grèce sous la domination ottomane», Atti delle Setimane di studi Alimentazione e Nutritione secc. XIII-XVIII, Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Dattini », Le Monnier, Φλωρεντία 1997, σ. 313-324
 6. «Αποτελεί η διατροφή αξία στο νεοελληνικό πολιτισμό;», Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός, Πρακτικά Α΄ Συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 1997, σ. 129-136
 7. «Ο Βριλιά Σαβαρίν και το ψάρι του αρχιναύαρχου Κανάρη: τα ελληνικά βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα», π. Τα Ιστορικά, τχ. 28, 29 (Δεκέμβριος 1998), σ. 109-122
 8. «Interdictions religieuses et indéterminations nationales: les habitudes alimentaires des populations grecques sous la domination ottomane», Giovanna Motta (επιμ.), I Turchi, il Mediterraneo e l’Europa, Franco Angeli, Μιλάνο 1998, σ. 340-354
 9. «Οι διάρκειες των συμβόλων γύρω από την παιδική ηλικία», Οι χρόνοι της ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1998, σ. 191-200
 10. «Αναπαραστάσεις της γέννησης: το παράδειγμα μιας ευχής», Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία, 19ος-20ός αιώνας, Πρακτικά διημερίδας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Επιμέλεια: Βάσω Θεοδώρου, Βασιλική Κοντογιάννη, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999, σ. 15-22
 11. «Για τη λογοτεχνία της εξορίας: τρία γράμματα της Μέλπως Αξιώτη (1949-1955)», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 1 (1999), σ. 24-37
 12. 12.  «Από την ιστορία του Αρχείου του ΚΚΕ», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π.  Αρχειοτάξιο, τχ. 1 (1999), σ. 62-65
 13. «Οι διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατικής Ελλάδας μέσα στο 1948: μία έκθεση του Πέτρου Ρούσου», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 2 (2000), σ. 4-40
 14. «Ο Σεραφείμ Μάξιμος στα ΑΣΚΙ», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 3 (2001), σ. 65-89
 15. «Prier comme un Turc et manger comme un chrétien: la circulation des cultures alimentaires sous la domination ottomane», Martin Bruegel - Bruno Laurioux (επιμ.), Histoire et identités alimentaires en Europe, Hachette, Παρίσι 2002, σ. 217-228, 267-269
 16. «Ο ζωγράφος - χαράκτης Γιώργης Δήμου», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 4 (2002), σ. 61-63
 17. «Η καθημερινή αγορά και η βίωση του οικονομικού», Σπ. Ασδραχάς κ.ά.,  Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ιε΄- ιθ΄ αιώνας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Αθήνα 2003, σ. 519-548 και 664-673
 18. «Ο ιδεότυπος του νέου κομμουνιστή: τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της υπερορίας (1948-1968)», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 5 (2003), σ. 154-162
 19. «Φίλιππος Ηλιού (1931-2004): βιογραφικό σημείωμα και εργογραφία», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 6 (2004), σ. 5-33
 20. «Ένα γράμμα του Πωλ Ελυάρ στη Φούλα Χατζιδάκη (Ιούνιος-Ιούλιος 1946), σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη,  π. Αρχειοτάξιο, τχ. 6 (2004), σ. 94-104
 21. «Τρία κείμενα, τρείς στιγμές του Θεοδόση Πιερίδη (1951-1956)», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, π. Αρχειοτάξιο, τχ. 6 (2004), σ. 105-133
 22. «Αρχειοτάξιο (1999-2004): μια θητεία με τον Φίλιππο Ηλιού», π. Τα Ιστορικά, τχ. 40 (Ιούνιος 2004), σ. 20-22
 23. «Οι ντελικάτες τροφές και το λιτοδίαιτο: δύο εκδοχές του Διαφωτισμού», π. Τα Ιστορικά, τχ. 40 (Ιούνιος 2004), σ. 37-52
 24. «Συζυγικές σχέσεις και σεξουαλικότητα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: κανόνες, πρότυπα, συμψηφισμοί», π. Τα Ιστορικά, τχ. 44 (Ιούνιος 2006), σ. 147-160
 25. «Η αναμέτρηση της ιδεολογίας: με τον τρόπο του Φίλιππου Ηλιού», Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον Φίλιππο Ηλιού, Επιμέλεια: Χρήστος Λούκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), Ηράκλειο 2007, σ. 104-108
 26. Daily Market and the Economy Experienced», Spyros I. Asdrachas et al., Greek Economic History, 15th - 19th Centuries, τ. 1, Μετάφραση: Doolie Sloman, Piraeus Group Banc Cultural Foundation, Αθήνα 2007, σ. 489-514 και 625-634
 27. «Τα εργαλεία και οι πειθαρχίες του ιστορικού», Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού. Ιδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην ιστορία και την πολιτική, Αθήνα 2008, σ. 20-24
 28. «Τα αναγνωστικά του βουνού και της υπερορίας (1944-1963). Η εθνική παιδεία με σοσιαλιστικό περιεχόμενο», Αλέξης Δημαράς-Διονύσης Καψάλης (επιμ.), Καλλιτέχνες και λογοτέχνες στα αναγνωστικά, 1860-1960, σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010, σ. 199-200
 29. «Οι ταλαντώσεις μιας σχέσης: Ο Κλωντ Λεβί-Στρως και η ιστορία ή η ιστορία του κουμπιού», π. Τα Ιστορικά, τχ. 53 (Δεκέμβριος 2010), σ. 291-302
 30. «Za grackoto obstestveno zdrave: sledi na modetnostta v tri izdanija ot 1829 g.», The Balkans. Modernization, Identities and Ideas. In Honour of Professor Nadia Danova, Επιμέλεια: Y. Konstantinova et al., σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Balkan Studies  and Center of Thracology, Σόφια 2011, σ. 101-117 (στα ελληνικά, βλ. εδώ, 2014)
 31. «Από τις κοινότητες της ομοιότητας στα φαγητά της σιωπής», π. Τα Ιστορικά, τχ. 56 (Ιούνιος 2012), σ. 81-100
 32. «Περί ελληνικής ιατρικής πολιτείας: αποτυπώσεις της νεωτερικότητας σε τρεις εκδόσεις του 1829», Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Επιμέλεια: Ανδρέας Λυμπεράτος, σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014, σ. 77-94
 33. «Μαγειρεύοντας την ιστορία. Γαλλικές επιρροές στην ελληνική ιστοριογραφία της διατροφής», Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, Επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Maria Couroucli, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, École Française d’ Athènes, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2015, σ. 177-188
 34. «Καινοτόμες θεματικές και διδακτικές αναδιπλώσεις, 1975-2015. Ένα οξύμωρο πρόβλημα», Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), Επιστημονική συνάντηση, Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας (ΕΚΠΑ), e– ιστορήματα 1, Αθήνα 2017, σ. 121-125
 35. «Η ζεύξη με την πατρίδα. Το περιοδικό Πυρσός των πολιτικών προσφύγων (1961-1968)», Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις. Όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει. Πρακτικά ΙΕ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης 1-4 Μαρτίου 2017. Μνήμη Δ.Ν. Μαρωνίτη (1929-2016), σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 325-339
 36. «Voyages, Space, Words: Identity and Representations of Food in 19th- Century Macedonia», Earthly Delights. Economies and Cultures of Food in Ottoman and Danubian Europe, c. 1500-1900, Επιμέλεια: Angela Jianu, Violeta Barbu, εκδόσεις Brill, Λάιντεν 2018, σ. 459-477
 37. «Σπύρος Ασδραχάς: οι αναβαθμοί της προφορικότητας», π. Τα Ιστορικά, τχ. 69 (Απρίλιος 2019), σ. 213-218
Βιβλιοκρισίες
 1. «Umberto Eco: De Bibliotheca», π. Μνήμων, τ.11 (1987), σ. 337-340
 2. «Ένα εικαστικό αρχείο: Αλέκος Βλ. Λεβίδης, Μαρτυρίες 1965-1976», π. Ο Πολίτης, τχ. 145 (Ιούνιος 2006), σ. 44-45
 3. «Ο μακρύς ελληνικός 19ος αιώνας και η εθνική ακηδία» [για την έκδοση: Φίλιππος Ηλιού - Πόπη Πολέμη, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική αναγραφή, 4 τ., Αθήνα 2006], π. Νέα Εστία, τχ. 1796 (Ιανουάριος 2007), σ. 158-161
 4. «Η μαρτυρία της Ελέν Μπερ» [για το βιβλίο: Hélène Berr, Ημερολόγιο 1942-1944, Μετάφραση: Αλίκη Κεραμιδά, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2009], π. Αρχειοτάξιο, τχ. 12 (2010), σ. 178-183
 5. «Τρία βιβλία κοινωνικής ιστορίας, τρεις νέες προσεγγίσεις για τη δεκαετία του ’40», [για τα βιβλία: Ρίκα Μπενβενίστε, Αυτοί που επέζησαν. Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι στη δεκαετία του 1940, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2014· Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014· Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944. Η μάχη της Αθήνας, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014], π. Αρχειοτάξιο, τχ. 17 (2015), σ. 157-163
 6. Review of Dimitra Vassiliadou «Στον τροπικό της γραφής: Οικογενειακοί δεσμοί και συναισθήματα στην αστική Ελλάδα, 1850–1930 [The tropic of writing; family ties and emotions in modern Greece, 1850–1930]. Athens: Gutenberg, 2018. 292 pp.», π. Historein, (Jewish Life after the Return: Dutch and Greek Experiences after the Shoah), τχ. 18.2 (2019)
Λοιπές δημοσιεύσεις
 1. «Ιστορία και παιδική/νεανική ηλικία: περίοδος δεύτερη», [Χρονικό για τις εκδόσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του 1994, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς], π. Τα Ιστορικά, τχ. 22 (Ιούνιος 1995), σ. 232-235
 2. «Η διατροφή στην τουρκοκρατία: διατροφικές συνήθειες στις πόλεις και την ύπαιθρο και αλληλεπιδράσεις εθνικών μαγειρικών», εφ. Η Καθημερινή / Επτά Ημέρες, 18-19 Απριλίου 1998, σ. 14-15
 3. «Συναντήσεις με ανθρώπους και βιβλία», σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη [ομιλία για το βιβλίο μας Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κομμουνιστών. Από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα - ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003], π. Ο Πολίτης, τχ. 118 (Ιανουάριος 2004), σ. 58-60
 4. «Η αμνησία της πείνας» [Αφιέρωμα: Η μαρτυρία της φωτογραφίας], π. Αρχειοτάξιο, τχ. 9 (2007), σ. 54-55
 5. [Λήμματα] «Νέος Κόσμος», «Πυρσός», Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού Τύπου, 1784-1974, σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, τ. Γ΄, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 316-317, 589-590
 6. «Μελάνι και ρίγανη», εφ. Η Αυγή, «Ενθέματα», Μνήμη Άγγελου Ελεφάντη, Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 [αναδημοσίευση: Για τον Άγγελο. Στη μνήμη του Άγγελου Ελεφάντη 1936-2008, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2013, σ. 83-84]
 7. «Η διπλή νοσταλγία του Αντώνη Πολέμη» [Μνήμη Αντώνη Πολέμη], π. Νήσος Άνδρος, τχ. 7 καλοκαίρι 2013, σ. 25-30
 8. «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά… Φτώχεια και σχολικά συσσίτια στην Αθήνα της κρίσης», εφ. Η Αυγή / Ενθέματα, Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014, σ. 36-37 (και: «You can’t Hide from Children… Poverty and School Soup Kitchens in Athens during the Crisis»)
 9. «Η ιστορία είναι από τη φύση της ανατρεπτική». Μια συνέντευξη με τον Σπύρο Ασδραχά, σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, εφ. Η Αυγή, «Ενθέματα», Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014 [αναδημοσίευση: π. Τα Ιστορικά, τχ. 61 (Δεκέμβριος 2014), σ. 352-357]
 10. «Μια ξεχωριστή τιμητική αναγόρευση για την Πόπη Πολέμη», π. Νήσος Άνδρος, τχ. 9, καλοκαίρι 2015, σ. 11-12
 11. [Μνήμη Σπύρου Ασδραχά] «Ο δάσκαλος των πολλών», π. Τα Ιστορικά, τχ. 67 (Απρίλιος 2018), σ. 48-51
Εκδοτική φροντίδα
 1. Πόπη Πολέμη (εισαγωγή), «Δια του γένους τον φωτισμόν». Αγγελίες προεπαναστατικών εντύπων (1734-1821) από τα κατάλοιπα του Φίλιππου Ηλιού, Εκδοτική φροντίδα σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη και την Ειρήνη Ριζάκη, Μουσείο Μπενάκη και Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού», Αθήνα 2008 (λδ΄+568 σ.)
 2. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πρωτόγονη επανάσταση. Αρματολοί και κλέφτες (18ος-19ος αι.), Επιλογή κειμένων - Πρόλογος: Νίκος Θεοτοκάς, Εκδοτική φροντίδα σε συνεργασία με την Πόπη Πολέμη, Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα 2019 (xxxiv+326 σ.)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας