Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν

  • Βαθμίδα: Καθηγητής, Διεθυντής Τομέα Αρχαιολογίας
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία
  • Γραφείο: 6 05
  • Τηλέφωνο: 2421074845
  • e-mail:
  • website: users.ha.uth.gr/mazarakis
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Σπουδές: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Universite Libre de Bruxelles). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την καταγωγή του αρχαίου ελληνικού ναού (From Rulers' Dwellings to Temples: A Study of Greek Religious Architecture in the Protogeometric and Geometric Periods, 1987) (επόπτης Καθηγητής J.N. Coldstream, αναγόρευση 9-12-87) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Ωνάσης».

 

Σταδιοδρομία. 1991-96. Εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αττική. Παράλληλα δίδαξε στα ιδιωτικά Κολλέγια «Southeastern College» και «Beaver College». 1992-1998, δίδαξε με σύμβαση στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998-2004, Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το 2005 Καθηγητής. Πρόεδρος του Τμήματος από το 2002 έως το 2006. Διευθυντής του Τομέα Αρχαιολογίας την περίοδο 2007-08. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2008 έως και σήμερα. Διδάσκει επίσης στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ. To 2007/08 δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής για δύο μήνες στο "Paris I - Pantheon/Sorbonne" και το 2009/10 ως Επισκέπτης Ερευνητής για ένα μήνα “Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales”, στο Παρίσι. Έχει εποπτεύσει επιτυχώς 5 διδακτορικές διατριβές (δύο από τις οποίες ήταν σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και μία βραβεύτηκε το 2010 από την Ακαδημία Αθηνών) και εποπτεύει την περίοδο αυτή 5 ακόμη διδακτορικές διατριβές ως κύριος επόπτης (δύο από αυτές σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού) ενώ είναι μέλος σε αρκετές τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών άλλων πανεπιστημίων. Έχει κληθεί ως εξωτερικός εξεταστής σε διδακτορικές διατριβές στη Μ. Βρετανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γαλλία (Edinburgh, Liege, Lausanne, Paris). Το 2009 ήταν εξωτερικός αξιολογητής της Ερευνητικής Μονάδας UMR 8167 (+ EA 125) “Orient et Mediterranee” [Paris I, Paris IV, EPHE].

Έρευνα: Ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και την Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή του Τμήματος ΙΑΚΑ Από το 2009 είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας (“University of Thessaly Press”). Διηύθυνε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ της «Διεύρυνσης» (ακαδ. έτη 2002-03 - 2003-04), «Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών» (2002-2005) και «Πρακτικής ’σκησης Ι» (2003-05) του Τμήματος ΙΑΚΑ, καθώς και τα ατομικά του Ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας Ι: Κοινωνική Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων. Το διεπιστημονικό παράδειγμα του Ωρωπού» και «Ηράκλειτος Ι» (βλ. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ). Μετέχει επίσης στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα « CIRCE: Constructions, Interpretations et Representations Cultuelles de l’Espace dans les societes anciennes », που διευθύνει ο Καθ. Fr. De Polignac (EPHE) και «ΕΜΑ: L’enfant et la mort dans l’Antiquite: des pratiques funeraires a l’identite sociale» που διευθύνει ο Καθ. A. Hermary. Τελευταία διευθύνει το πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ακαδημία Πλάτωνος (ανασκαφές Φ. Σταυρόπουλλου).

Ανασκαφές: 1990-95, 2001. Διηύθυνε ένα πρόγραμμα Επιφανειακών Ερευνών στην Kύθνο. Διευθύνει ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού Αττικής (1996 κ.ε.), την Kύθνο των Κυκλαδων (χερσαία ανασκαφή 2002-2006, 2009 κ.ε., υποβρύχια ανασκαφή 2005 κ.ε.) και το Σωρό Μαγνησίας (2004-2008). Από το 2009 διευθύνει ένα νέο πρόγραμμα επιφανειακών ερευνών στη θέση Κεφάλα της Σκιάθου.

Εκθέσεις: Το 2004 διοργάνωσε την έκθεση "Archaeological Quests: Excavations at Homeric Graia" (18 Ιουνίου - 26 Σεπτ. 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με 141 αρχαιολογικά ευρήματα από την ανασκαφή στον Ωρωπό. Έχει επίσης διοργανώσει τέσσερεις φωτογραφικές εκθέσεις με θέμα τις ανασκαφές στην Κύθνο (στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στη Χώρα της Κύθνου).

Διοργάνωση Συνεδρίων: Διοργάνωσε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, ημερίδες και κύκλους ομιλιών, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 1 (2003), 2 (2006) και 3 (2009), το συνέδριο Κέας-Κύθνου (από κοινού με τη Λίνα Μενδώνη το 1994), τη Στρογγυλή Τράπεζα «Oropos and Euboea in the Early Iron Age» (Βόλος 2004), και το συνεδρίο στη Μνήμη του W.D.E. Coulson «The Dark Ages Revisited». (βλ. σχετική ιστοσελίδα Συνεδρίων Τμήματος ΙΑΚΑ.)

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια-Διαλέξεις: Έχει πραγματοποιήσει 85 διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 65 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο) και Η.Π.Α. (Boston University, Ann Arbor, Cornell, New York [Columbia, NYU-Institute of Fine Arts, Metropolitan Museum], Princeton, Los Angeles, Stanford, University of Tennessee, University of North Carolina at Chapel Hill, Bryn Mawr), τις τελευταίες μέσω του “G. Papamarkou Fellowship” του “Μουσείου Γουλανδρή Κυκλαδικής Τέχνης” και του Προγράμματος Σεμιναρίων Καθηγητών του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Α. Ωνάσης”,). Οι περισσότερες από τις τελευταίες έχουν δημοσιευτεί ή τελούν υπό δημοσίευση.

Εργογραφία: Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία του: το πρώτο αφορά την αρχιτεκτονική, θρησκεία και κοινωνία κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους (From Rulers' Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700 B.C.), Jonsered 1997, Studies in Mediterranean Archaeology 122). Το δεύτερο πραγματεύεται τη σχέση των ομηρικών επών με τα αρχαιολογικά δεδομένα (Όμηρος και Αρχαιολογία, Αθήνα 2000, εκδόσεις Μ. Καρδαμίτσα). Επίσης έχει συγγράψει περί τις 50 επιστημονικές μελέτες και άρθρα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, και πάνω από 30 ανασκαφικές εκθέσεις και βιβλιοκρισίες. Περισσότερα από τα μισά δημοσιεύματά του αφορούν τον τομέα ειδίκευσής του, δηλ. την πρώιμη εποχή του σιδήρου και ζητήματα ομηρικής αρχαιολογίας. Τα υπόλοιπα αφορούν τις αρχαιολογικές έρευνες που διευθύνει στην Κύθνο (προϊστορικά-υστερορωμαϊκά) τον Ωρωπό (πρωτογεωμετρικά-αρχαϊκά), το Σωρό (αρχαϊκά-κλασικά), καθώς και διάφορα ζητήματα σχετικά με τη νεολιθική εποχή, την ύστερη εποχή του χαλκού και την αρχαϊκή-κλασική περίοδο. Επιμελήθηκε την έκδοση των τόμων των Πρακτικών των Συνεδρίων της Κέας-Κύθνου (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27, 1998), του Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - ΑΕΘΣΕ 1, 2003 (Βόλος 2006), ΑΕΘΣΕ 2, 2006 (Βόλος 2009) και ΑΕΘΣΕ 3, 2009 (υπό έκδοση), της Στρογγυλής Τράπεζας «Oropos and Euboea in the Early Iron Age» (Βόλος 2007), του λευκώματος της αρχαιολογικής έκθεσης «Αρχαιολογικές Αναζητήσεις. Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία» (Βόλος 2008) [από κοινού με την Μ. Μούλιου], και επιμελείται την έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου στη Μνήμη του W.D.E. Coulson «The Dark Ages Revisited».

Είναι μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και του ICOM-Ελλάδος. Είναι ακόμη μέλος επιστημονικών συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, όπως το Hesperia.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και έχει επαρκείς γνώσεις Γερμανικών και Ιταλικών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας