Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν

Βιογραφικό

Σπουδές: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Universite Libre de Bruxelles). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την καταγωγή του αρχαίου ελληνικού ναού (From Rulers' Dwellings to Temples: A Study of Greek Religious Architecture in the Protogeometric and Geometric Periods, 1987) (επόπτης Καθηγητής J.N. Coldstream, αναγόρευση 9-12-87) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Ωνάσης».

 

Σταδιοδρομία. 1991-96. Εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αττική. Παράλληλα δίδαξε στα ιδιωτικά Κολλέγια «Southeastern College» και «Beaver College». 1992-1998, δίδαξε με σύμβαση στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998-2004, Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το 2005 Καθηγητής. Πρόεδρος του Τμήματος από το 2002 έως το 2006. Διευθυντής του Τομέα Αρχαιολογίας την περίοδο 2007-08. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2008 έως και σήμερα. Διδάσκει επίσης στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ. To 2007/08 δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής για δύο μήνες στο "Paris I - Pantheon/Sorbonne" και το 2009/10 ως Επισκέπτης Ερευνητής για ένα μήνα “Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales”, στο Παρίσι. Έχει εποπτεύσει επιτυχώς 5 διδακτορικές διατριβές (δύο από τις οποίες ήταν σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και μία βραβεύτηκε το 2010 από την Ακαδημία Αθηνών) και εποπτεύει την περίοδο αυτή 5 ακόμη διδακτορικές διατριβές ως κύριος επόπτης (δύο από αυτές σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού) ενώ είναι μέλος σε αρκετές τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών άλλων πανεπιστημίων. Έχει κληθεί ως εξωτερικός εξεταστής σε διδακτορικές διατριβές στη Μ. Βρετανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γαλλία (Edinburgh, Liege, Lausanne, Paris). Το 2009 ήταν εξωτερικός αξιολογητής της Ερευνητικής Μονάδας UMR 8167 (+ EA 125) “Orient et Mediterranee” [Paris I, Paris IV, EPHE].

Έρευνα: Ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και την Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή του Τμήματος ΙΑΚΑ Από το 2009 είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας (“University of Thessaly Press”). Διηύθυνε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ της «Διεύρυνσης» (ακαδ. έτη 2002-03 - 2003-04), «Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών» (2002-2005) και «Πρακτικής ’σκησης Ι» (2003-05) του Τμήματος ΙΑΚΑ, καθώς και τα ατομικά του Ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας Ι: Κοινωνική Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων. Το διεπιστημονικό παράδειγμα του Ωρωπού» και «Ηράκλειτος Ι» (βλ. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ). Μετέχει επίσης στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα « CIRCE: Constructions, Interpretations et Representations Cultuelles de l’Espace dans les societes anciennes », που διευθύνει ο Καθ. Fr. De Polignac (EPHE) και «ΕΜΑ: L’enfant et la mort dans l’Antiquite: des pratiques funeraires a l’identite sociale» που διευθύνει ο Καθ. A. Hermary. Τελευταία διευθύνει το πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ακαδημία Πλάτωνος (ανασκαφές Φ. Σταυρόπουλλου).

Ανασκαφές: 1990-95, 2001. Διηύθυνε ένα πρόγραμμα Επιφανειακών Ερευνών στην Kύθνο. Διευθύνει ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού Αττικής (1996 κ.ε.), την Kύθνο των Κυκλαδων (χερσαία ανασκαφή 2002-2006, 2009 κ.ε., υποβρύχια ανασκαφή 2005 κ.ε.) και το Σωρό Μαγνησίας (2004-2008). Από το 2009 διευθύνει ένα νέο πρόγραμμα επιφανειακών ερευνών στη θέση Κεφάλα της Σκιάθου.

Εκθέσεις: Το 2004 διοργάνωσε την έκθεση "Archaeological Quests: Excavations at Homeric Graia" (18 Ιουνίου - 26 Σεπτ. 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με 141 αρχαιολογικά ευρήματα από την ανασκαφή στον Ωρωπό. Έχει επίσης διοργανώσει τέσσερεις φωτογραφικές εκθέσεις με θέμα τις ανασκαφές στην Κύθνο (στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στη Χώρα της Κύθνου).

Διοργάνωση Συνεδρίων: Διοργάνωσε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, ημερίδες και κύκλους ομιλιών, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 1 (2003), 2 (2006) και 3 (2009), το συνέδριο Κέας-Κύθνου (από κοινού με τη Λίνα Μενδώνη το 1994), τη Στρογγυλή Τράπεζα «Oropos and Euboea in the Early Iron Age» (Βόλος 2004), και το συνεδρίο στη Μνήμη του W.D.E. Coulson «The Dark Ages Revisited». (βλ. σχετική ιστοσελίδα Συνεδρίων Τμήματος ΙΑΚΑ.)

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια-Διαλέξεις: Έχει πραγματοποιήσει 85 διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 65 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο) και Η.Π.Α. (Boston University, Ann Arbor, Cornell, New York [Columbia, NYU-Institute of Fine Arts, Metropolitan Museum], Princeton, Los Angeles, Stanford, University of Tennessee, University of North Carolina at Chapel Hill, Bryn Mawr), τις τελευταίες μέσω του “G. Papamarkou Fellowship” του “Μουσείου Γουλανδρή Κυκλαδικής Τέχνης” και του Προγράμματος Σεμιναρίων Καθηγητών του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Α. Ωνάσης”,). Οι περισσότερες από τις τελευταίες έχουν δημοσιευτεί ή τελούν υπό δημοσίευση.

Εργογραφία: Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία του: το πρώτο αφορά την αρχιτεκτονική, θρησκεία και κοινωνία κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους (From Rulers' Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700 B.C.), Jonsered 1997, Studies in Mediterranean Archaeology 122). Το δεύτερο πραγματεύεται τη σχέση των ομηρικών επών με τα αρχαιολογικά δεδομένα (Όμηρος και Αρχαιολογία, Αθήνα 2000, εκδόσεις Μ. Καρδαμίτσα). Επίσης έχει συγγράψει περί τις 50 επιστημονικές μελέτες και άρθρα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, και πάνω από 30 ανασκαφικές εκθέσεις και βιβλιοκρισίες. Περισσότερα από τα μισά δημοσιεύματά του αφορούν τον τομέα ειδίκευσής του, δηλ. την πρώιμη εποχή του σιδήρου και ζητήματα ομηρικής αρχαιολογίας. Τα υπόλοιπα αφορούν τις αρχαιολογικές έρευνες που διευθύνει στην Κύθνο (προϊστορικά-υστερορωμαϊκά) τον Ωρωπό (πρωτογεωμετρικά-αρχαϊκά), το Σωρό (αρχαϊκά-κλασικά), καθώς και διάφορα ζητήματα σχετικά με τη νεολιθική εποχή, την ύστερη εποχή του χαλκού και την αρχαϊκή-κλασική περίοδο. Επιμελήθηκε την έκδοση των τόμων των Πρακτικών των Συνεδρίων της Κέας-Κύθνου (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27, 1998), του Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - ΑΕΘΣΕ 1, 2003 (Βόλος 2006), ΑΕΘΣΕ 2, 2006 (Βόλος 2009) και ΑΕΘΣΕ 3, 2009 (υπό έκδοση), της Στρογγυλής Τράπεζας «Oropos and Euboea in the Early Iron Age» (Βόλος 2007), του λευκώματος της αρχαιολογικής έκθεσης «Αρχαιολογικές Αναζητήσεις. Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία» (Βόλος 2008) [από κοινού με την Μ. Μούλιου], και επιμελείται την έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου στη Μνήμη του W.D.E. Coulson «The Dark Ages Revisited».

Είναι μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και του ICOM-Ελλάδος. Είναι ακόμη μέλος επιστημονικών συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, όπως το Hesperia.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και έχει επαρκείς γνώσεις Γερμανικών και Ιταλικών.

Δημοσιεύσεις

Ph.D. Thesis
 • From Rulers' Dwellings to Temples: A Study of Greek Religious Architecture in the Protogeometric and Geometric Periods, University of London (UCL) 1987.
Α. Books
 • Α.1. From Rulers' Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700 B.C.), Jonsered 1997 (Studies in Mediterranean Archaeology 122).
 • Α.2. Όμηρος και Αρχαιολογία, Athens, M. Kardamitsa editions, 2000.
 • Α.3. Ανασκαφές Ωρωπού I. Πρωτογεωμετρική και Υποπρωτογεωμετρική Περίοδος (10ος - 9ος αι. π.Χ.), Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (in collaboration with I.S. Lemos).
Β. Editing of books
 • Β.1. Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, ed. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (MELETHMATA 27, ΚΕΡΑ-ΕΙΕ), Athens 1998.
 • Β.2. 1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΥΠΠΟ, Βόλος 27.2.-2.3.2003, Volos 2006.
 • Β.3. Oropos and Euboea in the Early Iron Age, International Round Table, University of Thessaly, 18-19 June 2004, Volos 2007 (University of Thessaly Press).
 • Β.4. A. Μαζαράκης Αινιάν - Μάρλεν Μούλιου, Αρχαιολογικές Αναζητήσεις: Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία, Βόλος 2008 [and in English:A. Mazarakis Ainian – M. Mouliou, Archaeological Quests: Excavations at Homeric Graia, Volos 2008].
 • Β.5. 2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΥΠΠΟ, Βόλος 16-19.3.2006, Volos 2009.
 • Β.5. The Dark Ages Revisited, Acts of an International Conference in Memory of W. D. E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Volos 2010.
 • Β.6. 3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΥΠΠΟ, Βόλος 12-15.3.2009, Volos 2012.
Γ. Articles
 • Γ.1. Contribution à l΄étude de l΄architecture religieuse grecque des Ages Obscurs, Antiquité Classique 54 (1985) pp. 5-48.
 • Γ.2. Geometric Eretria, Antike Kunst 30 (1987) pp. 3-24.
 • Γ.3. Early Greek Temples. Their Origins and Function, in Early Greek Cult Practice. Proceedings of the 5th Int. Symposium at the Swedish Institute at Athens, ed. R. Hägg- N. Marinatos, Stockholm 1988, pp. 105-119.
 • Γ.4. Late Bronze Age Apsidal Building in Greece and Adjacent Areas, Annual of the British School at Athens 84 (1989) pp. 269-288.
 • Γ.5. Λατρευτικά δείπνα στις κατοικίες των αρχόντων των Πρωτογεωμετρικών και Γεωμετρικών Χρόνων, in Πρακτικά Ε Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Ιθάκη 1990, pp. 177-199.
 • Γ.6. Nichoria in the Southwest Peloponnese. Units IV-1 and IV-5 Reconsidered, Opuscula Atheniensia 19 (1992) pp. 75-84.
 • Γ.7. Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, Aρχαιολογική Εφημερίς (1993) pp. 217-253.
 • Γ.8. Λαθούριζα. Συμβολή στη μελέτη ενός οικισμού των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων, in Πρακτικά Ε Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής, Peania 1994, pp. 233-256.
 • Γ.9. Λαθούριζα. Μια αγροτική εγκατάσταση των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων, in Structures rurales et sociétés antiques, Colloque Corfu, ed. L. Mendoni-P. Doukellis, Paris 1994, pp. 65-80.
 • Γ.10. New Elements for the Study of the Late Geometric-Archaic Settlement at Lathouriza near Vari, in Klados. Essays in honour of J.N. Coldstream, ed. Ch. Morris, London 1995 (Bulletin of the Institute of Classical Studies Suppl. 63), pp. 143-155.
 • Γ.11. Ricognizioni Archeologiche nell'isola di Kithnos, in Le Cicladi ed il Mondo Egeo, Atti del Seminario Internazionale di Studi, Roma 19-21 Novembre 1992, ed. D. Schilardi-E. Lanzillotta, Roma 1995, pp. 245-273.
 • Γ.12. Όμηρος και Αρχαιολογία. Η συμβολή των Ευβοέων στη διαμόρφωση του Έπους, in Με τον Όμηρο και την Οδύσσεια στο Ιόνιο, Β Επιστημονική συνάντηση Επτανησιακής Γραμματείας Ελληνιστών, Corfu 1996, pp. 39-77.
 • Γ.13. (with A. Mathaiou), Επιγραφές από την Κύθνο, HOROS 10-12 (1992-98), pp. 449-454.
 • Γ.14. Αρχαία Κύθνος. Ιστοριογραφία και αρχαιολογικές έρευνες, in Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, ed. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, ΚΕΡΑ-ΕΙΕ), Athens 1998, pp. 49-63.
 • Γ.15. The Kythnos Survey Project. A Preliminary Report, in Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, ed. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, KΕΡΑ-ΕΙΕ), Αθήνα 1998, pp. 363-379 (text), pp. 397-435 (figures).
 • Γ.16. Επιφανειακές έρευνες στην αρχαία πόλη της Κύθνου, in Πρακτικά Β' Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγ. - 3 Σεπτ. 1995, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΗ’, 2002-2003, Athens 2005, 154-186.
 • Γ.17. Reflections of Hero Cult in Early Iron Age Greece, in Ancient Greek Hero Cult, Proceedings of the 5th International Seminar on Ancient Greek Cult, Göteborg University 21-23 April 1995 (ed. R. Hägg), Stockholm 1999, pp. 9-36.
 • Γ.18. Νέα στοιχεία για την Ιερά Οικία της Ελευσίνας από το Αρχείο Ι. Τραυλού, Αρχαιολογική Εφημερίς (1999), pp. 43-65.
 • Γ.19. Oropos in the Early Iron Age, in Euboica. L'Eubea e la presenza Euboica in Calcidica e in Occidente, Atti del Convegno internazionale Napoli 13-16 novembre 1996 (ed. M. Bats-B. d’ Agostino), Napoli 1998, pp. 173—209.
 • Γ.20. From Huts to Houses in Early Iron Age Greece, in From Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies, International Seminar, Rome Sept. 22-25, 1997 (ed. L. Karlson-R. Brant), Uppsala 2001, pp. 139-161.
 • Γ.21. (with A. Mathaiou), Ενεπίγραφο αλιευτικό βάρος των γεωμετρικών χρόνων, Αρχαιολογική Εφημερίς (1999), pp. 143-153.
 • Γ.22. Οι πρώτοι Έλληνες στη Δύση: Ανασκαφές στην ομηρική Γραία, in Ελληνική παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 29-31 Οκτωβρίου 1998, ed. Θ. Παππάς, Corfu 2000, pp. 13-36.
 • Γ.23. Recent Excavations at Oropos, Northen Attica, in Excavating Classical Culture: Recent Archaeological Discoveries in Greece, Oxford, Somerville College, 23-27 March 2001, ed. M. Stamatopoulou & M. Yeroulanou, Oxford 2002, pp. 149-178.
 • Γ.24. Les fouilles d'Oropos et la fonction des périboles dans les agglomérations du début de l’Age du Fer, in “Habitat et Urbanisme dans le Monde Grec de la fin des Palais Mycéniens à la prise de Milet”, Table Ronde Internationale. Toulouse, Université Le Mirail, 8-11 Mars 2001, Pallas. Revue d'etudes antiques, 58, 2002, pp. 183-227.
 • Γ.25. From the beginnings to the Archaic Age. Hero Cults of Homeric society, in Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), II, 3.d. Heroisierung und Apotheose, Basel - Los Angeles 2004, pp. 131-140.
 • Γ.26. Ο Ωρωπός κατά τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους, in Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002 (Ν. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή), Athens 2004, pp. 369-389.
 • Γ.27. (with D. Louyot), Les structures défensives antiques dans les Cyclades: L'exemple de Kythnos, Revue des Etudes Anciennes, fascicule 2, tome 107 (décembre 2005) pp. 691-715.
 • Γ.28. Ερέτρια: Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία και Κοινωνική Οργάνωση κατά τους Γεωμετρικούς Χρόνους, in 1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Παν/μιο Θεσσαλίας (Τμήμα ΙΑΚΑ) και Εφορείες Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ, Βόλος 27.2 - 2.3.2003., Volos 2006, pp. 955-977.
 • Γ.29. Chapters: "Αιγαίο: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή", and sections “Κύθνος”, “Σέριφος”, “Σίφνος” in Νησιά του Αιγαίου: Αρχαιολογία, Μelissa editions (ed. Α. Vlachopoulos), Athens 2005, pp. 50-59, 246-255.
 • Γ.30. Inside the adyton of a Greek temple: Excavations on Kythnos (Cyclades), in Architecture and Archaeology in the Cyclades, Colloquium in honour of J.J. Coulton, Oxford University, Lincoln College, April 16-17, 2004 (ed. Μ. Geroulanou & M. Stamatopoulou), Oxford 2005, pp. 87-103.
 • Γ.31. The Archaeology of Basileis, in S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos (ed.), Ancient Greece from the Mycenaean palaces to the Age of Homer, Third A.G. Leventis Conference. Dpt of Classics, The University of Edinburgh, 23-26 January 2003, Nicosia, A.G. Leventis Foundation, Edinburgh 2006, pp. 181-211.
 • Γ.32. «Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι. Πρωτογεωμετρική-Γεωμετρική περίοδος (11ος – 8ος αι. π.Χ.)», in Ιστορία των Ελλήνων, τ. 2, editions ΔΟΜΗ (coordinator: Ν. Βαρδιάμπασης), Athens 2006, pp. 38-81.
 • Γ.33. Architecture and Social Structure in Early Iron Age Greece, in Building Communities. House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond. Proceedings of a Conference held at Cardiff University, 17-21 April 2001 (ed. R. Westgate, N. Fisher & J. Whitley), London 2007 (BSA Studies 15.), pp. 157-168.
 • Γ.34. Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή. Το ιερό της αρχαίας Κύθνου, in ΕΠΑΘΛΟΝ. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Άδωνι Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002 (ed. Ε. Κονσολάκη), Athens 2007, pp. 301-374.
 • Γ.35. Ένδον σκάπτε. The tale of an excavation, in, Oropos and Euboea in the Early Iron Age, International Round Table, Volos 18-19 June 2004 (ed. A. Μαζαράκης Αινιάν), Volos 2007, pp. 21-59.
 • Γ.36.  (with R. Doonan), Forging Identity in Early Iron Age Greece, in, Oropos and Euboea in the Early Iron Age, International Round Table, Volos 18-19 June 2004 (ed. A. Μαζαράκης Αινιάν), Volos 2007, pp.361-378.
 • Γ.37. I primi Greci d’Occidente? Scavi nella Graia Omerica (Oropos), Annali di archeologia e Storia antica, Napoli, 13-14, 2006-2007, pp. 81-110.
 • Γ.38. Das Heim der Helden. Architektur und Gesellschaft der Früheisenzeit, in, Zeit der Helden. Die 'dunklen Jahrhunderte' Griechenlands 1200 - 700 v. Chr., Badisches Landesmuseum Karlsruhe 25.10.2008 – 15.2.2009, Karlsruhe 2008, pp. 47-63.
 • Γ.39. Buried among the living in Greece: the Protogeometric and Geometric Periods, in Sepolti tra i vivi. Evidenza ed interpretazione di contesti funerari in abitato. Convegno Internazionale, Roma 26-29 aprile 2006, Roma 2008 [Scienze dell’Antichita 14/1 (2007-2008)], pp. 365-398.
 • Γ.40. Chapter 11: "The Aegean", in Blackwell Companion to the Archaic Greek World (ed. K. Raaflaub, H. Van Wees), London, 212-238.
 • Γ.41.  «Ανασκαφικές έρευνες στο ιερό του Απόλλωνος στο Σωρό (2004-05)», in 2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Παν/μιο Θεσσαλίας (Τμήμα ΙΑΚΑ) και Εφορείες Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ, Βόλος, 17-19 Μαρτίου 2006, Volos 2009, pp. 269-294.
 • Γ.42. « Réflexions sur les systèmes votifs aux sanctuaires de Kythnos (Cyclades) », in Le donateur, l’offrande et la déesse (ed. Cl. Prêtre), Kernos Suppl. 23, pp. 287-318.
 • Γ.43. « Αρχιτεκτονική και κοινωνία κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, Αρχαιολογία και Τέχνες 112, 2009, 18-30.
 • Γ.44. «Ein antikes Heiligtum auf Kythnos», in "Neuen Funden in griechischen Städten und Heiligtümern". Kolloquium. 4.-5. Nov. 2005. Univ. Regensburg (Festschrift Bernard Wesenberg), (ed. H. Frielinghaus & J. Stroszeck), Wiesbaden 2010, 21-53.
 • Γ.45. (with A. Livieratou), «The Academy of Plato in the Early Iron Age», Philipps Universität Marburg. Attika. Archaologie einer “zentralen: Kulturlandschaft . Marburg 18-20 Μαϊου 2007, (ed. H. Lohman & T. Mattern), Marburg 2010, 87-100.
 • Γ.46. «The Sacred House of the Academy revisited», in «The Dark Ages Revisited», International Conference Volos, 14-17 June 2007 (ed. A. Mazarakis Ainian), Volos.
 • Γ.47. «A Geometric Necropolis at Marathon. The Context», in «The Dark Ages Revisited», International Conference Volos, 14-17 June 2007 (ed. A. Mazarakis Ainian), Volos.
 • Γ.48. «Tombes d’enfants à l’intérieur d’habitats au début de l’Age du Fer dans le Monde Grec », in L’enfant et la mort dans l’Antiquité, Nouvelles recherches dans les nécropoles grecques : Le signalement des tombes d’enfants, Table ronde 1, Athènes, Ecole française d’Athènes, 29-30 mai 2008, A.-M. Guimier-Sorbets, Y. Morizot (eds), Paris.
 • Γ.49. “Homeric Temples”, “Homeric Houses”, “Homeric Furniture”, in Blackwell Companion to Homer, London (in press).
Δ. Excavation reports
 • Δ.1. Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Έκθεση για τις ερευνητικές περιόδους 1991-1995, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1995), 137-209.
 • Δ.2-11. Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1996), pp. 21-124. (1997), pp. 47-77. (1998), pp. 51-81. (1999), pp. 47-64. (2000), pp. 41-61. (2001), pp. 27-47. (2002), pp. 5-14. (2003), pp. 9-17. (2004), pp. 5-20. (2006), pp. 9-21.
 • Δ12-14. Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (2007), (2008), (2009), in press.
 • Δ15. , Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (2010), in preparation.
Ε. Short excavation reports
 • Ε.1. Μαραθών. Οικόπεδο Γ. Δροσινού, Αρχαιολογικό Δελτίο 50 (1995), Χρονικά, pp. 64-66.
 • Ε.2. Skala Oropou, Archaeological Reports for 1996-1997, ed. D. Blackman, London 1997, pp. 14-16.
 • Ε.3-15. Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 1995, ed. Β. Πετράκος, pp. 57-63. 1996, pp. 27-38. 1997, pp. 24-34. 1998, pp. 24-36. 1999, pp. 32-39. 2000, pp. 38-47. 2001, pp. 26-37. 2002, pp. 18-21. 2003, pp. 21-25. 2004, pp. 15-16. 2005, p. 28. 2006, pp. 19-24. 2007, pp. 21-30. 2008, pp. 24-34. 2009, pp. 26-28.
 • Ε16. Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2010, ed. Β. Πετράκος (in press).
ΣΤ. Book reviews
 • ΣΤ.1. Opuscula Atheniensia 19 (1992) pp. 183-186 (K. Fagerström, Greek Iron Age Architecture, Göteborg 1988).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας