Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ελευθερία Δέλτσου

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα
  • Γραφείο: 5 11
  • Τηλέφωνο: 2421074532
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Πτυχίο αγγλικής φιλολογίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία (ΑΠΘ), στην κοινωνική ανθρωπολογία (Indiana University), Ph.D. στην κοινωνική ανθρωπολογία (Indiana University). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις πολιτικές του πολιτισμού και του παρελθόντος, στις εννοιολογήσεις της «παράδοσης» και της «νεοτερικότητας», στις διάφορες μορφές τουρισμού, στα Ευρωπαϊκά προγράμματα του πολιτισμού και ανάπτυξης, στις αντιλήψεις της ελληνικής αρχαιότητας, στα κοινωνικά κινήματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας