Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ε. Καλογηροπούλου

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκουσα
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική αρχαιολογία

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας