Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μιχάλης Κονάρης

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας