Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιφιγένεια Λεβέντη

  • Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία
  • Γραφείο: 5 14
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 16:00-18:00, Τρίτη 12:00-13:00
  • Τηλέφωνο: 2421074764
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Ιφιγένεια Λεβέντη εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της, με θέμα «Η εικονογραφία της Υγείας στους κλασικούς χρόνους»  στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως βοηθός ερευνητής του καθ. W.D.E. Coulson, πρώην διευθυντού της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές στη Νάξο, στην Επίδαυρο, και στην Αθήνα. Εργάστηκε ως έκτακτη αρχαιολόγος στις συλλογές των Χαλκών, των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων και των Ρωμαϊκών Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Εργάστηκε επίσης ως επιμελήτρια του γραφείου του Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) στην Αθήνα, και συνέγραψε άρθρα τόσο στο LIMC όσο και στο Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA). Δίδαξε Κλασική Αρχαιολογία στη Σχολή Διπλωματούχων Ξεναγών του ΕΟΤ  από το 1992 ως το 2001. Από το 2000 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαθήματα που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γλυπτική, την εικονογραφία και τη λατρεία. Από το 2004 ως το 2008 η Ιφιγένεια Λεβέντη ήταν υποδιευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο ναό του Απόλλωνος στη θέση Σωρός Μαγνησίας (ίσως αρχαίες Αμφαναί) υπό τη διεύθυνση του καθ. Αλέξανδρου Μαζαράκη Αινιάνα, και έχει γράψει άρθρα για την πλαστική και την κοροπλαστική από το ιερό, προσπαθώντας να διευκρινίσει το χαρακτήρα της λατρείας του Απόλλωνα σε αυτό.

Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία, που είναι η επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής της, Hygieia in Classical Greek Art, Archaiognosia Suppl. 2, Αthens 2003, και άρθρα για την κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή γλυπτική, καθώς και για την ελευσινιακή λατρεία και εικονογραφία. Ένα από τα σημαντικά δημοσιεύματά της είναι για την ιωνική ζωφόρο του ναού του Ποσειδώνος στο Σούνιο, Antike Plastik 30, 2008, όπου επιχειρείται μία εκ νέου αποκατάσταση των θεμάτων των αναγλύφων μαζί με τη μελέτη της θέσης της ζωφόρου, της εικονογραφίας της και της ιδεολογίας που εξέφραζε στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική γλυπτική των μέσων του 5ου αι. π.Χ. Η Ιφιγένεια Λεβέντη εξέδωσε επίσης μαζί με τη Δρ. Χριστίνα Μητσοπούλου, τα Πρακτικά ενός διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσαν στο Τμήμα το 2005, με τίτλο, Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο (Βόλος 2010). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και ημερίδες και σε 3 ερευνητικά προγράμματα, και έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει ημερίδες και συνέδρια στο Τμήμα που υπηρετεί, ενώ έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει επιμεληθεί την έκδοση και άλλων βιβλίων.

H Ιφιγένεια Λεβέντη δημοσίευσε πρόσφατα μία δεύτερη μονογραφία για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της Αθήνας την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου που πρόκειται να εκδοθεί πολύ σύντομα (Πόλη σε κρίση. Αρχιτεκτονική γλυπτική της Αθήνας στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα 2014. Ινστιτούτο του βιβλίου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα). Επίσης, έχει αναλάβει από κοινού με την Δρ. Άννα Καραπαναγιώτου (προϊσταμένη της ΛΘ ΄ ΕΠΚΑ, τη δημοσίευση των κινητών ευρημάτων από τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας και ιδίως του Κ.Α. Ρωμαίου στο ιερό των Καρποφόρων Δήμητρας και Κόρης στη θέση Αγ. Σώστης της αρχαίας Τεγέας, καθώς και τη δημοσίευση των θεσσαλικών επιτυμβίων στηλών της Ρωμαιοκρατίας με ανάγλυφο διάκοσμο στη διεθνή επιστημονική σειρά CSIR (Corpus Signorum Imperii Romani).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας