Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιφιγένεια Λεβέντη

Βιογραφικό

Η Ιφιγένεια Λεβέντη εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της, με θέμα «Η εικονογραφία της Υγείας στους κλασικούς χρόνους»  στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως βοηθός ερευνητής του καθ. W.D.E. Coulson, πρώην διευθυντού της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές στη Νάξο, στην Επίδαυρο, και στην Αθήνα. Εργάστηκε ως έκτακτη αρχαιολόγος στις συλλογές των Χαλκών, των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων και των Ρωμαϊκών Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Εργάστηκε επίσης ως επιμελήτρια του γραφείου του Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) στην Αθήνα, και συνέγραψε άρθρα τόσο στο LIMC όσο και στο Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA). Δίδαξε Κλασική Αρχαιολογία στη Σχολή Διπλωματούχων Ξεναγών του ΕΟΤ  από το 1992 ως το 2001. Από το 2000 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαθήματα που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γλυπτική, την εικονογραφία και τη λατρεία. Από το 2004 ως το 2008 η Ιφιγένεια Λεβέντη ήταν υποδιευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο ναό του Απόλλωνος στη θέση Σωρός Μαγνησίας (ίσως αρχαίες Αμφαναί) υπό τη διεύθυνση του καθ. Αλέξανδρου Μαζαράκη Αινιάνα, και έχει γράψει άρθρα για την πλαστική και την κοροπλαστική από το ιερό, προσπαθώντας να διευκρινίσει το χαρακτήρα της λατρείας του Απόλλωνα σε αυτό.

Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία, που είναι η επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής της, Hygieia in Classical Greek Art, Archaiognosia Suppl. 2, Αthens 2003, και άρθρα για την κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή γλυπτική, καθώς και για την ελευσινιακή λατρεία και εικονογραφία. Ένα από τα σημαντικά δημοσιεύματά της είναι για την ιωνική ζωφόρο του ναού του Ποσειδώνος στο Σούνιο, Antike Plastik 30, 2008, όπου επιχειρείται μία εκ νέου αποκατάσταση των θεμάτων των αναγλύφων μαζί με τη μελέτη της θέσης της ζωφόρου, της εικονογραφίας της και της ιδεολογίας που εξέφραζε στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική γλυπτική των μέσων του 5ου αι. π.Χ. Η Ιφιγένεια Λεβέντη εξέδωσε επίσης μαζί με τη Δρ. Χριστίνα Μητσοπούλου, τα Πρακτικά ενός διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσαν στο Τμήμα το 2005, με τίτλο, Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο (Βόλος 2010). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και ημερίδες και σε 3 ερευνητικά προγράμματα, και έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει ημερίδες και συνέδρια στο Τμήμα που υπηρετεί, ενώ έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει επιμεληθεί την έκδοση και άλλων βιβλίων.

H Ιφιγένεια Λεβέντη δημοσίευσε πρόσφατα μία δεύτερη μονογραφία για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της Αθήνας την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου που πρόκειται να εκδοθεί πολύ σύντομα (Πόλη σε κρίση. Αρχιτεκτονική γλυπτική της Αθήνας στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα 2014. Ινστιτούτο του βιβλίου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα). Επίσης, έχει αναλάβει από κοινού με την Δρ. Άννα Καραπαναγιώτου (προϊσταμένη της ΛΘ ΄ ΕΠΚΑ, τη δημοσίευση των κινητών ευρημάτων από τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας και ιδίως του Κ.Α. Ρωμαίου στο ιερό των Καρποφόρων Δήμητρας και Κόρης στη θέση Αγ. Σώστης της αρχαίας Τεγέας, καθώς και τη δημοσίευση των θεσσαλικών επιτυμβίων στηλών της Ρωμαιοκρατίας με ανάγλυφο διάκοσμο στη διεθνή επιστημονική σειρά CSIR (Corpus Signorum Imperii Romani).

Δημοσιεύσεις

Α. I. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.Ι. Leventi, Hygieia in Classical Greek Art. University of Athens, Faculty of Philosophy, Archaiognosia, Supplementary Volume 2 (Athens 2003) σελ.199, πίν. 89.

2. I. Λεβέντη, Πόλη σε κρίση. Αρχιτεκτονική γλυπτική της Αθήνας στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα 2014, Ινστιτούτο του Βιβλίου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, σελ. 255, πίν. 32.

A.II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

1.W.D. Coulson et al. with the assistance of I. Leventi, Ancient NaukratisII,1: The Survey at Naukratis (Oxford 1996, OxbowMonograph 60).

2. Α. Αλεξανδρή και Ι. Λεβέντη, επιμ., Καλλίστευμα. Μελέτες προς τιμήν της  ΄ΟλγαςΤζάχου-Αλεξανδρή (Αθήνα 2001).

3. Ι. Λεβέντη και Χ. Μητσοπούλου, επιμ., Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Βόλος 4-5 Ιουνίοιυ 2005, Βόλος 2010.

B. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1.«Τα αγάλματα του Ασκληπιού και της Υγείας στο ναό της Αθηνάς Αλέας στην  Τεγέα», στο O. Palagia και W. Coulson, επιμ., Sculpture from Arcadia and Laconia. Proceedings of an International Conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10-14, 1992 (Oxford 1993, Oxbow Monograph 30) 119-12.

2. «Περσεφόνη και Εκάτη στην Τεγέα», Αρχαιολογικόν Δελτίον Α΄, Μελέτες 48-49 (1994-1995) Aθήνα 1998, 83-96.

3. «Η Υγεία του Νικηράτου του Αθηναίου. Συμβολή στη μελέτη της πρώιμης γλυπτικής της Περγάμου», στο O. Palagia και W. Coulson, επιμ., Regional Schools in Hellenistic Sculpture. Proceedings of an International Conference held at the American School of Classical Studies at  Athens, March 15-17, 1996 (Oxford 1998, Oxford Monograph 90) 101-116, εικ. 1-15.

4. Ι. Leventi  και W.D.E. Coulson, “A Roman Head in the American School of Classical Studies at Athens,”Hesperia 67 (1998) 223-229.

5.   «Οι θεότητες του κύκλου του Ασκληπιού ως κουροτρόφοι. Οι εικονογραφικές μαρτυρίες»,  Αρχαιογνωσία 10 (1999-2000) 87-103.

6. “Τhe Grave Relief of StatiaThallousa, AS. I. 3,”στο W.D.E. Coulson και I. Leventi, “Two Attic Grave Reliefs of Roman Date in the Collection of the American School of Classical Studies at Athens,” στο Καλλίστευμα. Μελέτες προς τιμήν τηςΟλγαςΤζάχου-Αλεξανδρή(Αθήνα 2001) 309-318.

7. «Παρατηρήσεις στα αττικά αναθηματικά ανάγλυφα του ύστερου 4ου και πρώιμου3ουαι. π.Χ», στο O. Palagia και St.V. Tracy, επιμ., The Macedonians in Athens, 322-229 B.C. Proceedings of an International Conference held at the University of Athens, May  24-26, 2001 (Oxford 2003) 128-139.

8.   W.D.E. Coulson καιI. Leventi, “A Head of Sarapis in the Collection of theAmerican School of Classical Studies at Athens,”στο Λαμπηδών. Αφιέρωμα στη μνήμη της ΝτούλαςΜουρίκη (Αθήνα 2003) 157-164.

9. «Αττική επιτύμβια στήλη», στο Στ. Βλίζος, επιμ., Ελληνική και Ρωμαϊκή Γλυπτική  από   τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα 2004) 260-263, αρ. 73.

10.  «Τμήμα αττικού επιτύμβιου αναγλύφου», στο Στ. Βλίζος, επιμ., Ελληνική και      Ρωμαϊκή Γλυπτική από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα 2004) 271- 273, αρ. 78.

11. «Ανδρική εικονιστική κεφαλή», στο Στ. Βλίζος, επιμ., Ελληνική και Ρωμαϊκή Γλυπτική από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα 2004) 286-288, αρ. 84.

12.«Κεφαλή Αρποκράτη», στο Στ. Βλίζος, επιμ., Ελληνική και Ρωμαϊκή

Γλυπτική από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα 2004) 289-292, αρ. 85.

Τα υπ. αρ. Β. 9-12 είναι μικρές δημοσιεύσεις πρωτότυπου υλικού σε επιστημονικό κατάλογο  με πλήρη και τεκμηριωμένο σχολιασμό.

13.«Ένα άγαλμα Μούσας από τις Θεσπιές στο  Aρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας», 1ο Αρχαιολογικό΄Εργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Βόλος 27.2-2.3. 2003 (Βόλος 2006) 769-778.

14. “A Marble Muse Statue from Thespiae in Boeotia. Provincial versus Metropolitan in

Hellenistic Sculpture,”στο C.C. Mattusch, A.A. Donohue, Α. Brauer, επιμ.,Common Ground:

Archaeology, Art, Science, and Humanities. Proceedings of the XVIth International Congress

of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003 (Oxford 2006) 432-435.

15. «Ιερή τοπογραφία και η εικονογραφία της Αφροδίτης και του ΄Ερωτα στην Αθήνα» , Αρχαιογνωσία 13 (2005) 105-117.

16. “The Mondragone Relief Revisited. Eleusinian Cult Iconography in Campania,”Hesperia 76, 2007, 107-141.

17. “Der  Fries des Poseidon-Tempels in  Sounion,”AntPl 30 (2008) 7-54.

18. “Interpretations of the Ionic Frieze of the Temple of Poseidon at Sounion,”στο P. Schultz  και R. von den Hoff, επιμ., Structure, Image, Ornament. Architectural Sculpture in the Greek World. Proceedings of an International Conference held at the American School of Classical Studies, 27-28 November 2004(Oxford 2009) 121-132.

19. «Η ελευσινιακή λατρεία στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου. To αναθηματικό ανάγλυφο από το Παντικάπαιο»,στο Χρ. Μητσοπούλου και Ι.Λεβέντη, επιμ.,Ιερά  και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Επιστημονικό Συμπόσιο, Βόλος, Τμήμα ΙΑΚΑ,  4-5 Ιουνίου 2005 (Βόλος  2010) 111-136.

20. «Τα γλυπτά αναθήματα από το ιερό στο Σωρό και η συμβολή τους στην ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας», 2υ Αρχαιολογικό Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 16.3-19.3. 2006, Τόμος Ι: Θεσσαλία (Βόλος 2009) 295-308.

21. “A Colossal Aphrodite from the Theater of Dionysos and Early Imperial Athenian Sculptural Workshops,” στο V. Gaggadis-Robin, A. Hermary, M. Reddé, C. Sintes, επιμ., Actes du Xe Colloque International sur l’art Provincial Romain. Les ateliers de sculpture régionaux: techniques, styles et iconographie, Arles et Aix-en-Provence, 21-23 Mai 2007 (Arles-Aix-en-Provence 2009), 269-277.

22. “Roman Sculptures from the sea off the island of Kythnos, Greece,” στοΤ. Nogales και I. Rodà, επιμ., XIth International Colloquium on Roman  Provincial Art. Rome and the Provinces: Models and Diffusion, Mérida, 18-21 May 2009, Museo Nacional de Arte Romano (Merida 2011) 409-416.

23. «Tα πήλινα ειδώλια από το ιερό του Απόλλωνος στη θέση Σωρός Μαγνησίας»,  στο 3ο Αρχαιολογικό Έργο  Θεσσαλίας και Στερεάς. Από  τους   Προϊστορικούς   στους Νεότερους Χρόνους, Βόλος, 12-15 Μαρτίου 2009, Βόλος 2013, 299-313.

24. «Eπιτύμβια ανάγλυφα από τη Θεσσαλία: Παρατηρήσεις στη γλυπτική της κεντρικής Ελλάδας στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας»,στο Θ. Στεφανίδου Τιβερίου, Π. Καραναστάση, Δ. Δαμάσκος, επιμ., Kλασική Παράδοση και Νεωτερικά Στοιχεία στην Πλαστική της Ρωμαϊκής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαϊου 2009, Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, 251-263.

25. «Ο  ιωνικός ναός στον Ιλισό και η ζωφόρος του εννέα χρόνια μετά»,  στο Α. Δεληβορριάς, Γ. Δεσπίνης, Α. Ζαρκάδας, επιμ., Έπαινος Luigi Beschi, Μουσείο Μπενάκη, 7ο Παράρτημα, Αθήνα 2011, 213-222.

26.«Αποσπασματικό άγαλμα Δήμητρας από το ιερό της θεάς στην Πρόερνα», στο Π. Αδάμ-Βελένη και Κ. Τζαναβάρη, επιμ. Δινήεσσα. Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012,  371-378.

27. «Ο Σκόπας και ο Βωμός στο Ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα»,  στο  Ντ. Κατσωνοπούλου και A.Stewart, επιμ., Ο Σκόπας και ο κόσμος του, ParosIII, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων. Παροικιά Πάρου, 11-14 Ιουνίου 2010,Αθήνα 2013, 231-245.

28 .“Marble Sculptures from Phthiotis in the Lamia Archaeological Museum,”BSA 108, 2013, 275-321.

29.“ Grave Reliefs from Roman Thessaly,”XIIth International Colloquium on Roman Provincial Art. International Colloquium Corpus SignorumImperii Romani.Roman Stone Sculpture. Dating of Stone Monuments and Criteria for Determinating of  Chronology. Pula, Αrchaeological Museum of Istria, May 23-28, 2011, (Pula 2014)70-76.

30.“The Relief Statue Base of Nummius Nigreinos, Sacred Herald of theEleusinian Mysteries. Τhe Iconography of Eleusinian Cult Initiates and Officials in Roman Imperial Times,” in The XIIIth International Colloquium on Roman Provincial Art, Bucharest, Alba Julia, Costanza, 28.05-03.06.2013, (Bucharest 2015) 63-72.

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)

1. s.v. Perdix I-II, Talos II,  LIMC VII (1994)317-319, 837.

2. s.v. Zeus, Classical period II,  LIMC VIII (1997) 338-346.

3.I. Leventi και V. Machaira, s.v. Zeus, Hellenistic Period, LIMC VIII (1997) 346- 350.

4. Ι. Leventi και D. Pandermalis, s.v. Machaon,  LIMC VIII (1997) 777-780.

5. “Darstellung in der Kunst. Heroenikonographie,” στοκεφάλαιο  HEROISIERUNG, APOTHEOSE τουThesCRA (Thesaurus Cultus et Rituum  Antiquorum) II, Los Angeles 2004, 143-145, 148-151, αρ. κατ. 100-121 και152-153, 158, αρ. κατ.184-195.

Άρθρα στο Διεθνές Λεξικό, The Dictionary of Art. Macmillan Publishers Limited, επιμ. Jane Turner, 1996:

6.The Sculpture of Kerameikos (13: 435-436)

7.Funerary Architecture of Ancient Greece (13: 383-384)

8. Paionios (23:793), Leochares (13:464), Bryaxis (5:64-65), Phyromachos (24:692).

9.   W.D.E. Coulson και I. Leventi, “Les relations entre l’École Américaine d’Études Classiques et l’École Française d’Athènes, ” BCH 120 (1996) Études (numéro special) 497-500.

10.Κεφάλαιο σε βιβλίο: Ι. Leventi, ‘The Greeks overseas’ in East Aegean and Asia Minor,και Sea Rοutes in North Aegean,στοΑ. Μazarakis Ainian και I. Leventi, The Aegean, στο K.Α. Raaflaubκαι H. van Wees, επιμ., A Companion to the Archaic Greece (Chichester, Wiley-Blackwell 2009), 224-235.

Δ. ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

1 . H θρησκεία, στο Ο κόσμος της αρχαίας Αιγύπτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθήνα 1995) 50-54 και το σύνολο σχεδόν των λημμάτων ελληνικά και εν μέρει αγγλικά.

2. W.D.E. Coulson και I. LeventiστοAthenian Potters and Painters (Athens 1994) 13-17.

3. Λήμματα στον Αρχαιολογικό Χάρτη του Αιγαίου (Αθήνα Υπουργείο Αιγαίου-Πανεπιστήμιο Αθηνών 1997).

4.Κεφαλή Ταναγραίας, στο Ι. Δ. Βαραλής, Αντικείμενα αγάπης. Εναύσματα διανόησης. Από τη Συλλογή Νικολάου Ι. Πανταζόπουλου, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (Βόλος 2009) 66, αρ. 35.

Ε. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Α 1. D.W. Moock, DiefigürlichenGrabstelenAttikasinderKaiserzeit(Mainz 1998)  Αρχαιογνωσία 11 (2001-2002) 369-373.

Β.  Βιβλιοκρισίες στο δικτυακό τόπο Ηistara (http/histara.sorbonne.fr):

Β1. F.H. Mass-Pairault, La Gigantomachie de Pergame ou l’image du monde (BCH Suppl. 50, 2007). Read the book review (published: 2008-06-30).

Β2. Y. Kourayos et F. Prost, επιμ.,La sculpture des Cyclades à l’époque archaïque. Histoire des ateliers, rayonnement des styles. Actes du colloque international organisé par l’Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques des Cyclades et l’École française d’Athènes, 7-9 septembre 1998(BCH Suppl. 48, 2008). Read the book review (published: 2008-10-28).

Β3. Dillon, Sh. The female portrait statue in the Greek world.254 p., ISBN 9780521764506, $90.00.Cambridge University Press, Cambridge 2010).Read the book review (published: 2011-06-22).

Β4. Deoudi, M.: Die thrakische Jägerin Römische Steindenkmäler aus Macedonia und Thracia. PELEUS 51, 202 Seiten, davon 36 Seiten Tafeln, gb, ISBN 978-3-447-06213-8, € 35(Mainz und Ruhpoldingen, Verlag Franz Philipp Rutzen 2010). Read the book review (published: 2011-12-20).

B5. Pochmarski, E. (unter Mitarbeit von M. Pochmarski-Nagele und B. Porod)  Die Porträtmedaillons und Porträtnischen des Stadtgebietes von Flavia Solva, CSIR Österreich IV 2, 127 Seiten, 125 Abbildungen auf 53 Tafeln, ISBN 978-3-7001-6954-3 (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2011) Read the book review

ΣΤ.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Mετάφραση από τα Γερμανικά του επιστημονικού βιβλίου του K.V. vonEickstedt, Το Ασκληπιείο του Πειραιώς (Αθήνα 2001, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 202. Αρχαίοι τόποι και  Μουσεία της Ελλάδος, (σελ. 48, εικ. 22).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας