Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Κωνσταντία Μουστάνη

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορική Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία
  • Γραφείο: 5 8Α
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00-13:00

Βιογραφικό

Η Ντίνα Μουστάνη γεννήθηκε στον Βόλο το 1978. Σπούδασε στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΕΚΠΑ). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο: "Οι δημογραφικές εξελίξεις σ' ένα βιομηχανικό κέντρο: Βόλος 1881-1922" όπου και ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα με θέμα: "Η συγκρότηση των φιλανθρωπικών θεσμών στο Βόλο: Η πρόνοια για τα έκθετα και ορφανά παιδιά της πόλης, 1882-1940".

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορική δημογραφία στην Ευρώπη και την Ελλάδα, την ιστορία των ορφανών και εκθέτων παιδιών, καθώς και την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στο χώρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα.

Από το 2014 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το σεμινάριο "Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία" και από το 2016, στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής της υποτροφίας από το Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, το μάθημα "Ποσοτικές μέθοδοι στην Ιστορία: οι Εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας".

Διδακτορική Διατριβή

Ντίνα Μουστάνη, Οι Δημογραφικές Εξελίξεις σ' ένα Βιομηχανικό Κέντρο: Βόλος, 1881-1922, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2014

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας