Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Πέτρος Πετρίδης

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Γραφείο: 8Α
  • Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13:00-15:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Πέτρος Πετρίδης είναι διδάκτωρ κοινωνικής ανθρωπολογίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εθνογραφική διερεύνηση του ψηφιακού πολιτισμού. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη μελέτη των ψηφιακών οικονομιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, του διαμοιρασμό αρχείων, της φαν κουλτούρας και της πολιτικής οικονομίας της γνώσης στο πλαίσιο τεχνοκοινωνικοτήτων όπως τα ομότιμα δίκτυα και τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια. Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Θεσσαλίας, Πάντειο, Μακεδονίας) και ερευνητικά κέντρα (ΕΚΚΕ).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας