Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Πάρις Γουναρίδης

  • Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγητής
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή Ιστορία
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1947. Σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία στο Παρίσι. Έκανε τη διδακτορική διατριβή του με θέμα την πολιτική ιδεολογία του κράτους της Nικαίας στο πανεπιστήμιο Paris I, Pantheοn Sοrbοnne. Eργάστηκε στην "Eκδοτική Aθηνών A.E.", ως συντάκτης της Iστορίας του Eλληνικού Έθνους. Aπό το 1981 έως το 2000 ήταν ερευνητής στο Iνστιτούτο (Kέντρο) Bυζαντινών Eρευνών του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών. Δίδαξε βυζαντινή ιστορία, ως ειδικός επιστήμων (1984–85), στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Kρήτης και, ως επισκέπτης και επίκουρος καθηγητής (1993–1995), στη σχολή Eλληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Iστορίας του Πανεπιστημίου Kύπρου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας