Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Θωμάς Τσαρτσίδης

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Λατινική φιλολογία

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας