Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Νίκος Τζαφλέρης

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Βιογραφικό

Ο Νίκος Τζαφλέρης σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Παν/μιο της Φλωρεντίας (με το πρόγραμμα Erasmus – Socrates). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκπόνησε τη διατριβή του στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με υποτροφία από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος», με θέμα : «Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: Επιβίωση και Αντίσταση στην περιοχή του Βόλου (1941 - 1944)». Έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στη Σύγχρονη Ιστορία στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν μεταδιδάκτορας ερευνητής το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο Center for Advanced Holocaust Studies του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον και το 2012 στο  International Institute for Holocaust Research – Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ. Είναι ιστορικός - ερευνητής του Μουσείου Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την εβραϊκή ιστορία και το Ολοκαύτωμα και την σύγχρονη οικονομική και βιομηχανική ιστορία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας