Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις τομέα ιστορίας

Εδώ αναφέρονται οι ανακοινώσεις του τομέα ιστορίας. Για ανακοινώσεις του τμήματος δείτε εδώ.

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου το Εργαστήριο Ιστορίας θα είναι ανοιχτό από τις 8:30 έως τις 14:30.

 

 

Δεν υπάρχουν τρέχουσες ανακοινώσεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας