Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Προσεγγίσεις του Υλικού Πολιτισμού στην Προϊστορική Αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΜΑ0412
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό, 2004-2005 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη διαπραγμάτευση του θέματος του υλικού πολιτισμού στην προϊστορική αρχαιολογία. Θα συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο και η διεπιστημονικότητα του θέματος, το οποίο αποτελεί μια γόνιμη μέθοδο προσέγγισης των τεκμηρίων προϊστορικού παρελθόντος. Με βάση συγκεκριμένα αρχαιολογικά παραδείγματα, θα διερευνήσουμε κεντρικά θέματα-προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού όπως τα τέχνεργα ως κοινωνικές δράσεις και πρακτικές, παραγωγή και κατανάλωση, συλλογική μνήμη, ο ορισμός ταυτοτήτων μέσω του υλικού πολιτισμού κ.ά.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας