Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ναοί και Ιερά της Εποχής το Χαλκού. Θρησκεία, Ιδεολογία και Κοινωνία

  • Κωδικός: ΜΑ0511
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μία περιήγηση στην αρχαιολογία της θρησκείας στο Αιγαίο την εποχή του Χαλκού, μία εξειδικευμένη προσέγγιση της προϊστορικής κοινωνίας μέσα από τη θρησκεία. Η μελέτη της θρησκείας, ενός ιδεολογικού συστήματος το οποίο άπτεται τόσο του πραγματικού/υλικού, όσο και του ιδεατού κόσμου, αφορά τόσο τα υλικά κατάλοιπα (αρχιτεκτονική, φορητά ευρήματα), την εικονογραφία και τις γραπτές πηγές (Γραμμική Γραφή Β), όσο και θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των παραμέτρων που καθορίζουν την άσκηση της λατρείας, η σχέση θρησκείας και θανάτου, θεοκρατείας και κοσμικής εξουσίας, καθώς και η σχέση θρησκείας και κεντρικής εξουσίας. Το γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού περιλαμβάνει την μινωϊκή Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα από την Πρώϊμη έως και την Υστερη εποχή του Χαλκού (3100/3000 πΧ – 1065/1060 πΧ).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας