Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ναοί και Ιερά της εποχής του Χαλκού. Θρησκεία, Ιδεολογία και Κοινωνία

  • Κωδικός: ΜΑ0511
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2010-2011 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί σε μία εξειδικευμένη προσέγγιση της κοινωνίας στο Αιγαίο την εποχή του Χαλκού μέσα από την θρησκεία, μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους του ιδεολογικού συστήματος κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Το γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο του σεμιναρίου περιλαμβάνει την Μινωϊκή Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα από την Πρώϊμη έως και την Υστερη εποχή του Χαλκού (3100/3000 πΧ – 1065/1060 πΧ). Η μελέτη της θρησκείας, ενός τομέα ο οποίος άπτεται τόσο του πραγματικού/υλικού, όσο και του ιδεατού κόσμου, θα διεξαχθεί μέσα από τα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα (αρχιτεκτονική, φορητά ευρήματα), από την εικονογραφία, από γραπτές πηγές (Γραμμική Γραφή Β), καθώς και από αρχαιολογικές αλλά και ανθρωπολογικές ερμηνείες. Τέλος, θα τεθούν ερωτήματα τα οποία θα αφορούν ευρύτερα θέματα, όπως η σχέση θρησκείας και θανάτου, θεοκρατία και κοσμική εξουσία, καθώς και η σχέση θρησκείας και κεντρικής εξουσίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας