Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική, ιδεολογία και κοινωνία στην εποχή του Χαλκού

  • Κωδικός: ΜΑ0612
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί σε μία εις βάθος μελέτη της αρχιτεκτονικής πραγματικότητας, αλλά και της κοινωνικοπολιτικής πρόθεσης και ιδεολογίας η οποία στηρίζει την αρχιτεκτονική πραγματικότητα στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού, με έμφαση στην ανακτορική αρχιτεκτονική του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, και πιο συγκεκριμένα της Μινωϊκής Κρήτης και της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση όχι μόνο των καθαρά αρχιτεκτονικών παραμέτρων (υλικά δομής, σχεδίαση, εσωτερική διαρρύθμιση χώρου, διακόσμηση), αλλά και στην διερεύνηση ευρύτερων πτυχών του θέματος, όπως η προέλευση επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, η σύνταξη και η χρήση του δομημένου χώρου στην ανακτορική αρχιτεκτονική του Αιγαίου, και τέλος οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και κυρίως οι ιδεολογικές παράμετροι της αρχιτεκτονικής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας