Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Αρχαία Ελληνική Πόλη μέσα από τη μελέτη των αγγείων

  • Κωδικός: ΜΑ0621
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό προσφέρει ένα πανόραμα της εικονογραφίας των αττικών αγγείων που παρουσιάζουν θεσμούς και πρόσωπα στην αρχαία ελληνική πόλη. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, μέσω του οποίου ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιεί την εικoνογραφία  ως άμεση μαρτυρία για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Στη συνέχεια, εξετάζεται η εικόνα του πολίτη και όσων στέκουν στο αντίποδα αυτής της εικόνας (γυναίκες, ανήλικοι, δούλοι, ξένοι), καθώς και οι κοινωνικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του πολίτη (τελετουργίες, κοινωνικοί θεσμοί, οικογένεια, εργασία). Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστάται ο χώρος της πόλεως (ιερά, οικίες, αστικός – αγροτικός χώρος).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας