Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία των νησιών του Αιγαίου

  • Κωδικός: ΜΑ0722
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Θέμα του σεμιναρίου είναι η αρχαιολογία του νησιωτικού χώρου, από το τέλος της Εποχής του Χαλκού έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές πόλεις, τις νεκροπόλεις και τα ιερά των νησιών του Αιγαίου, και θα συζητήσουμε τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και τις σχέσεις των νησιών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαιακού και ευρύτερου μεσογειακού χώρου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας