Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τεχνολογία και Παραγωγή στην Εποχή του Χαλκού: Ιδιωτική πρωτοβουλία και Κεντρική Εξουσία

  • Κωδικός: ΜΑ0812
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μία περιήγηση στην αρχαιολογία της πραγματικότητας πίσω από τα αντικείμενα τέχνης και τα τέχνεργα της καθημερινότητας, στο Αιγαίο την εποχή του Χαλκού. Το μάθημα αυτό αφορά την μελέτη της τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της παραγωγής, όπως είναι η κεραμεική, η μεταλλοτεχνία, η κοσμηματοποιία, η ελεφαντουργία, η παραγωγή φαγεντιανής και η υφαντουργία, τις ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, τα λεγόμενα εργαστήρια, με τον εξοπλισμό τους, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό, καλλιτέχνες και τεχνίτες, που δημιούργησαν τον υλικό πολιτισμό της μινωϊκής Κρήτης και της μυκηναϊκής Ελλάδας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητα των εργαστηριακών χώρων, των διαφοροποιήσεων μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εργαστηρίων και μέσα από την Γραμμική Β, της σχέσης των καλλιτεχνών/τεχνιτών στα μεγάλα ανακτορικά κέντρα, με την κεντρική εξουσία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας