Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων

  • Κωδικός: ΜΑ0911
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στον Ελλαδικό χώρο από το τέλος της Εποχής του Χαλκού έως και την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο (1100-600 π.Χ., περίπου). Θα εστιάσουμε σε τρεις άξονες: (α) τους οικισμούς και την πολιτική-κοινωνική οργάνωση της κοινωνίας, (2) τις νεκροπόλεις και τα ταφικά έθιμα και (3) τα ιερά και τις λατρείες. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση σε μια σειρά από φαινόμενα που συνδέονται με τη γένεση της πόλεως, όπως η επανεμφάνιση των αφηγηματικων εικόνων στην τέχνη, τα ομηρικά έπη και η γέννηση του αλφαβήτου, το εμπόριο και ο αποικισμός, η εμφάνιση των κτιρίων ή χώρων με "δημόσιο" χαρακτήρα, η εδραίωση των μεγάλων ιερών και η εμφάνιση των μνημειακών ναών, η λατρεία των ηρώων κ.ά. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα αξιοποιηθεί βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος "Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο" που ολοκληρώθηκε πρόσφατα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας