Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η ζωγραφική γύρω στο 1400: Κωνσταντινούπολη, Βενετία κα βενετοκρατούμενη Κρήτη

  • Κωδικός: ΜΑ1521
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μαρία Βασιλάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών

Περίληψη

Το σεμινάριο αυτό διερευνά τη ζωγραφική σε τρεις διαφορετικούς τόπους, που όμως συνδέονται μεταξύ τους: στην Κωνσταντινούπολη, που βιώνει την τελευταία πενηνταετία της ύπαρξής της ως πρωτεύουσας του Βυζαντίου, στη Βενετία που περνά μέρες μεγάλης ευημερίας χάρις σε κτήσεις της, όπως η βενετοκρατούμενη Κρήτη, και στην Κρήτη, που βρίσκεται ανάμεσα σε μιαν αυτοκρατορία που χάνεται και σε μια μητρόπολη, που ευημερεί. Πώς αποτυπώθηκαν στην τέχνη, που αναπτύχθηκε στους τρεις αυτούς τόπους, οι διαφορετικές συνθήκες της εποχής;

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας