Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Χρήσεις και προσλήψεις των αρχαίων ελληνικών αγγείων

  • Κωδικός: ΜΑ1611
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει τα διακοσμημένα ελληνικά αγγεία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στα θέματα της χρήσης τους, τα αρχαιολογικά τους συγκείμενα, τη διάδοση τους εντός και εκτός Ελλαδικού χώρου, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ιστορία της μελέτης και της πρόσληψης τους στο σύγχρονο κόσμο.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας