Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική και θεία λατρεία

  • Κωδικός: ΜΑ1721
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Στη σειρά των συναντήσεων θα μελετηθούν ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη της θείας λειτουργίας και των ιερών ακολουθιών και στην ιερή αρχιτεκτονική από τον 4ο μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα. Στις επτά πρώτες συναντήσεις θα εξεταστούν συγκεκριμένες μελέτες που αφορούν στην ιστορία της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σε θέματα ορολογίας και ερμηνείας χώρων και λειτουργιών στον χριστιανικό ναό, στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στη Δύση και στην Ανατολή κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και στην ναοδομία της πρωτο- και πρώιμης μεσοβυζαντινής περιόδου. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: Ποιές είναι οι οικογένειες των λειτουργικών τυπικών και πώς αυτές διακριβώνονται στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική; Τι είδους λειτουργία είναι η θεία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών; Τι είδους κείμενο είναι η Διαθήκη του Κυρίου και πού δημιουργήθηκε; Πώς διάφοροι τύποι ναών υπηρετούν διαφορετικούς λειτουργικούς σκοπούς; Τα συμπεράσματα που θα συναχθούν από τις επιμέρους μελέτες θα εμπεδωθούν με μια βιβλιοπαρουσίαση και μια πρακτική άσκηση στον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Αγχιάλου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας